Høringssvar fra KLF – konsesjonsgrenser

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen er ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

- Vi er svært glade for at Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fremmet forslag om å justere konsesjonsgrensene for disse to produksjonene. Etter 10 år med mer eller mindre uendrede konsesjonsgrenser, parallelt med sterk vekst i konsumet, var dette på høy tid, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

KLF er også tilfreds med at LMD har valgt å videreføre konsesjonsbelegging av kylling og kalkun. Det sikrer at bransjen ikke kommer i en situasjon med ukontrollert nybygging og nyetablering i næringen.

- Videreføring av konsesjon, begrenser muligheten for nye slakteriaktører å tre inn i markedet og bygge produksjonskapasitet for kylling sterkt konsentrert geografisk. Den foreslåtte løsningen sikrer en forutsigbar utvikling og en god utnyttelse av eksisterende investeringer som er foretatt hos bøndene, sier Juul-Hansen.

KLF mener konsesjonsgrenser som representerer mindre enn ett årsverk i arbeidsinnsats innebærer lav utnyttelse av bondens investering i kunnskap og kompetanse.
- Det er en riktig og klok utvikling for fjørfebransjen at der forholdene ligger til rette for det, utvides produksjonen hos etablerte produsenter fremfor å fortsette en sterk økning i takten på nye produsenter.

Ingen har interesse av overproduksjon
- Det foreslåtte regelverket åpner for en kontrollert og gradvis utvidelse av kapasiteten opptil 280 000. Etter vår vurdering vil samarbeidet mellom varemottaker og produsent sørge for at oppbyggingen mot 280 000-grensen vil skje gradvis, forutsigbart og i takt med markedets behov, sier Juul-Hansen.

Siste saker