Høringssvar – Omsetningsrådets myndighet for markedsregulering

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er lite tilfreds med Landbruks- og matdepartementets endringsforslag i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer.

- Jeg opplever det som ganske spesielt at konsekvensen av vår påpeking for et par år siden at markedsregulator ikke fulgte regelverk for markedsregulering av egg fullt ut, er å foreslå å endre regelverket på en måte som er skreddersydd etter Norturas behov, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. i KLF. Dette problemet kunne vært løst svært enkelt uten å øke konkurransevridningen i markedet ytterligere. I høringen innleder KLF med å bemerke at vi er positive til at Landbruksdepartementet ønsker å rydde opp i praktiseringen av regelverket for markedsregulering av egg. At markedsregulator ikke etterlever forskriften slik den er formulert, men har sin egen fortolkning som de benytter, tok KLF opp med Statens Landbruksforvaltning for et par år siden. KLF beklager imidlertid sterkt at landbruks- og matdepartementet ikke har valgt å ta initiativ som med minimale endringer kan sikre etterlevelse av dagens intensjon i forskrift, men i stedet har valgt å foreta en fullstendig omlegging av definisjonen for hva som utløser markedsregulering. En omlegging som utelukkende er til markedsregulators fordel; gir ingen positiv effekt for bøndene - kanskje tvert imot – og er sterkt konkurransevridende for de private aktørene. Etter KLFs oppfatning vitner høringsbrevet og vurderingene i brevet om sviktende forståelse for markedet for egg. Dermed trekkes konklusjoner og fremmes forslag som virker helt utålelig for konkurrentene til markedsregulator. Vi velger å tro at intensjonen har vært den beste selv om forslaget har blitt som det foreligger. Dermed ser vi også for oss betydelige endringer i endelig forskrift. Les KLFs uttalelse her

Siste saker