Høringssvar på ny erstatningsforskrift

Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon ut på høring tidligere i år. Nortura og KLF har sammen skrevet og oversendt høringssvar.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

- Vi er glade for at Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet (LMD) ønsker å rydde opp i dagens erstatningsregelverk. Det er viktig at erstatningsordningene er gode nok for å sikre fortsatt god dyrehelse, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Les KLF og Norturas felles høringssvar oversendt LMD 18. mars 2016.

- For å være sikker på at mistanke om sykdom meldes fra om og for å få oppslutning om prøvetakings- og kontrollprogrammer, må erstatningen etter pålegg om sanering og utslakting være tilstrekkelig.

Dessverre er det slik at forskriftsforslaget som nå har vært på høring, strammer inn på dagens erstatningsordninger og fortsatt ikke sikrer at utgifter ved sanering vil bli dekket.

I tillegg er det fortsatt slik at hvis fjøset er tomt når et smittestoff påvises (eks. ved et «alt inn-alt ut» system), er det ikke mulig å få erstattet saneringsutgifter.

Siste saker