Høringssvar – søndagsåpne butikker

Regjeringen foreslår å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på søndager. KLF har sendt over sine synspunkter til Kulturdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

KLF slutter seg ikke til forslaget om søndagsåpne butikker.

Les KLFs høringssvar oversendt Kulturdepartementet 29.06.2015.

- Vi mener at regelverket og helligdagsloven fungerer godt per i dag, og at unntakene for søndagsåpent som allerede eksisterer bør videreføres. Følgelig ønsker vi heller ikke at mulighet skal delegeres til kommunene, da dette kan føre til konkurransevridning, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF.

Eide kan fortelle at de KLF-medlemmene som antas å berøres er negative til søndagsåpne butikker.
– Medlemmene våre som har butikk ser ingen umiddelbar hensikt eller gevinst ved å endre regelverket. Kjøttbutikkene vil sannsynligvis miste kunder til handel og til spesialbutikker som er etablert i kjøpesenter.

- Små kjøttbutikker med to til fem ansatte på jobb vil lett kunne få ekstra kostnader på minst 10 000 kroner grunnet kravet til 100 prosents lønn på søndager. For produktgrupper som kjøtt og egg er det ikke å forvente at salget ikke vil øke tilstrekkelig til å dekke de økte kostnadene ved å ha søndagsåpent. Dette er problematisk for en bransje med små marginer i utgangspunktet, sier Eide.

Også foredlere og kjøttindustri vil kunne få krav på helgeleveranser fra handelen, noe som vil føre til bemanning på 100 prosent overtid i helgene.

Av konsekvenser for næringen viser departementet til Handelens samarbeidsutvalg, som forespeiler større og færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre. Videre kan deregulering føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.

- KLF mener at en slik konsekvens vil være en svært uheldig utvikling som særlig rammer de minste spesialforretningene. En følge av mindre lønnsomhet i dette segmentet vil føre til at vareutvalget og mangfoldet av butikker reduseres. Det vil bli enda vanskeligere for de små kjøttforretningene å hevde seg i konkurransen.

Gå til kulturdepartementets nettsider for høringen.

Siste saker