Høringsuttalelse på adm. tollnedsettelse

Landbruks- og matdepartementet sendte i oktober i 2017 ut forslag til endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. KLF har skrevet og oversendt høringsuttalelse.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ber om at Landbruks- og matdepartementet arbeider videre med endringer av forskriften med sikte på å forbedre den slik at importerte råvarer som benyttes i sammensatte produkter (som faller inn under denne forskriften) ikke blir belastet med en fiskaltoll (toll som først og fremst er pålagt for å skaffe staten inntekter), når råvarer av nødvendig kvalitet ikke kan skaffes i Norge.

 

- KLF er for stimulans som prefererer bruk av norske varer, når de norske varene og substitutt-varene er av samme kvalitet. Vi finner derfor at den foreslåtte endringen er hensiktsmessig og akseptabel, sier adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen i uttalelsen.

Han bemerker samtidig at KLF stadig registrerer eksempler på at produkter som importeres, og der det ikke finnes substitutter i Norge, pålegges høye tollsatser ved import.

- Nå det som er tilgjengelig av norske varer har en kvalitet eller er av en art som ikke gjør dem optimale som bestanddeler i sammensatte produkter etter bestemte oppskrifter, oppleves dette som urimelig, sier Juul-Hansen.

Siste saker