Høyretopper til Gårdsand

Tirsdag 22. august var Høyres toppkandidater i Vestfold, Kårstein Eidem Løvaas og Erlend Larsen på bedriftsbesøk hos Gårdsand.

- Dette var lærerikt og givende, sa Kårstein Eidem Løvaas etter besøket hos Gårdsand på Revetal. De hadde en ide og turte å satse. Jeg fikk presentert en imponerende gründer-historie om god timing, stamina og vilje til å satse og planlegge for vekst.

Løvaas er svært glad for invitasjonen og er tydelig på at en god politiker bør være minst mulig på kontoret. Under besøket så politikerne både slakting og foredling.
- Det er alltid spennende å se mat bli til, og alle har godt av å bli minnet på det fra tid til annen.

- Som politiker kan en ikke kunne alt. Da er slike besøk viktige og nyttige. En lærer mye, får seg noen aha-opplevelser og får bekreftet noen antakelser. Den korte avstanden vi har i Norge mellom myndigheter og folket er en fin ting og noe vi skal ta vare på.

SP-politikere til Brandbu og Toten (kjottbransjen.no - 16.08.2017)

Høyrepolitikerne var under besøket opptatt av bransjens automatisering satt opp imot effektivisering og antall ansatte. Hva blir de nye områdene vi skal jobbe med i fremtiden når maskiner tar over mange av jobbene? Det er en svært relevant problemstilling for Vestfold med så mye næringsmiddelindustri.

- Jeg setter pris på at de tok seg en runde, og er interessert i oss som bedrift, sa Ådne Søyland, daglig leder i Gårdsand. Det er viktig at politikerne ser hva hverdagen vår består av, og jeg vil tro det er enklere for dem å mene noe om ting de faktisk har sett.

Høyres Østfold-topper hos Ertnes (kjottbransjen.no - 09.08.2017)

Søyland tok opp beskatning og utfordringer rundt arbeidsforhold.
- Ting skal selvsagt være ryddig fra vår side, men som mellomstor bedrift har vi begrensede ressurser å bruke på komplisert byråkrati. Jeg håper Høyre-politikerne fortsetter med forenkling og gjør det lettere for oss å drive bedriften fremover.  

Else-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter (kjottbransjen.no - 04.08.2017)

For KLF betyr valg bedriftsbesøk

Politikernes besøk er en del av KLFs kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater man regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode. Det diskuteres mye rundt rammebetingelsene for KLF-bedriftene. Målet er at politikerne skal ta privat bransje på alvor, og at vi vil bli tatt med på råd når politikken utformes.

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.
- Det er interessant og inspirerende å ha med politikerne inn hos medlemsbedriftene. Lederne i kjøttbedriftene viser et brennende engasjement for egen bedrift og kjøttfaget. Når vi får sentrale politikere med på bedriftsbesøk og gjennomgang, øker vi politikernes kunnskap om bransjen vår og om utfordringene vi møter på, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt, etter besøket.

Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen (kjottbransjen.no - 10.05.2017)

KLF har planlagt 25 bedriftsbesøk med potensielle stortingsrepresentanter frem mot valget. 
- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet.

Siste saker