Hoksrud ønskes velkommen

Forrige uke ble Bård Hoksrud (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. KLF gratulerer og ser frem til et godt samarbeid.

– Vi gratulerer Bård Hoksrud med utnevnelsen som ny landbruks- og matminister, og Rikard Gaarder Knutsen som politisk rådgiver i samme departement. Når Hanne Maren Blåfjelldal fortsetter som statssekretær er også kontinuiteten ivaretatt, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

– Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ser fram til et godt samarbeid om krevende spørsmål der både forbrukere, dagligvarehandelen, bøndene og matvareindustrien blir sterkt påvirket av de politiske veivalg som tas.

Juul-Hansen skryter av Jon Georg Dale som nå går videre som samferdselsminister. Han kjente bransjen god allerede før han tiltrådde, som tidligere kjøttskjærer og med oppvekst på gårdsbruk.    

KLF har en bred sammensatt medlemsmasse innenfor en halvtimes reisetid fra regjeringskvartalet. Landbruks- og matministeren kan besøke flotte og moderne bedrifter som driver med slakting, skjæring, foredling, butikkslakting og eggpakkeri.

– Nå håper vi Hoksrud er like nysgjerrig som Dale var på hva privat kjøttbransje har å by på. Vi ser frem til mange gode diskusjoner fremover, og vil selvsagt legge til rette for bedriftsbesøk hos KLFs medlemsbedrifter.

– Jeg håper og tror Hoksrud vil videreføre Dales linje, der hele bransjen blir tatt med på dialog, og at det går kort tid før vi møtes, sier Juul-Hansen.

Siste saker