– Hold tilbake lammene så lenge som mulig

– Hold tilbake lammene så lenge som mulig Hommersåk – Min bønn og henstilling til småfebønder er å holde igjen. Forsøk å utsette slaktingen så lenge som mulig. I en overskuddssituasjon… Les mer

– Hold tilbake lammene så lenge som mulig

Hommersåk – Min bønn og henstilling til småfebønder er å holde igjen. Forsøk å utsette slaktingen så lenge som mulig. I en overskuddssituasjon som den vi opplever nå, er det svært uheldig om «alle» sender småfe til slakting samtidig.

Per A. Sleipnes

Det er konsernsjef Terje Wester i Fatland som kommer med denne oppfordringen overfor produsenter rundt om. Fatland-slakteriet på Jæren slakter i disse dager rundt 2000 småfe pr. uke (1500 lam) og det er fem ganger mer enn normalt. Wester er klar over at fôrmangelen er kritisk for mange produsenter, men han ber allikevel om tilbakeholdenhet – både når det gjelder småfe og storfe.

Store forskjeller

– Hvor mye mer storfe har dere slaktet de siste månedene og planlegger å slakte utover høsten, sammenlignet med et «normalår»?

– Hos oss er det store forskjeller fra distrikt til distrikt. Og det er en markant forskjell på juni og juli. I juli hadde vi f.eks., en økning i storfeslaktingen på Fatland Oslo på hele 207 prosent. Tilsvarende tall for Ølen og Jæren var henholdsvis 46 og 59 prosent.

Oppfordrer til dugnad

– Hvordan tror du tørken vil påvirke lammeslaktingen utover høsten?

– Den kan bli mer kritisk enn storfeslaktingen. Mange bønder har dårlig hjemmebeite, og det kan føre til at flere lam enn normalt slaktes direkte fra sanking. Dette må vi med alle midler forsøke å unngå.

– Er du fornøyd med de grep markedsregulator tar?

– Jeg er opptatt av veien ut av det uføret vi nå er inne i. Derfor oppfordrer jeg alle parter til å være med på en dugnad. For oss er det viktig – sammen med markedsregulator – å finne gode løsninger som både gagner kjøttindustrien og produsentene.

Kritisk i Lillesand

Frykt for å gå tom for fôr gjør altså at flere bønder nå velger å slakte dyra. Flere av slakteriene opplever stor pågang, langt over det normale. For Jens Eide i Lillesand skaper det store utfordringer. I øyeblikket slakter han tre ganger normalen. Men det kan bli langt mer utover høsten.

– Ja, jeg frykter at slaktevolumet for vårt vedkommende kan bli tidoblet. Problemet er kapasiteten på fryselager. Jeg ser for meg slakt av mellom 600 og 700 storfe i en periode der jeg normalt slakter mellom 60- og 70 dyr. Det er klart at slikt merkes. I likhet med Terje Wester i Fatland oppfordrer jeg våre produsenter til å holde igjen så mye som praktisk mulig når det gjelder småfe framover, sier Jens Eide. w

Mer arbeidskraft

Ved landets nest største private slakteriselskap, Furuseth på Dal i Akershus, bekrefter de større pågang enn vanlig fra bønder som ønsker å slakte.

– Dette kan også ha med at prisene på levering av kjøtt settes ned fra 1. juli. Samtidig er det ingen tvil om at mange bønder nå frykter fôringssituasjonen utover høsten, sier daglig leder Harald Furuseth.

– Har dere kapasitet til å ta unna alle henvendelsene?

– Den største effekten av dette vil vi nok se først fra høsten av, men antall innmeldt slakt ligger allerede langt over det normale. Vi vil framover sette inn mer arbeidskraft. At det nå vil hope seg opp er ingen god løsning, og det beste for oss som driver slakteri er å ha en jevn levering hele året, understreker Furuseth.

Siste saker