Høring – kvotefordeling kosher og halal

Når tollsatser fastsettes må en sikre at kvoten ikke kan importeres under ordinært norsk prisnivå. Slik forslaget nå foreligger, mener KLF at kosher- og halalkjøtt definitivt kan importeres til langt… Les mer

Når tollsatser fastsettes må en sikre at kvoten ikke kan importeres under ordinært norsk prisnivå. Slik forslaget nå foreligger, mener KLF at kosher- og halalkjøtt definitivt kan importeres til langt under norsk prisnivå. Det undergraver markedet til enkeltaktører og en del kjøttprodukter.

I januar sendte Landbruks- og matdepartementet ut forslag til endring av «forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften) vedlegg 1». Endringen gjelder størrelsen på halal-kvoten.

Det er viktig at ulike religioners krav til mat og tilberedning av mat ivaretas. Samtidig er det for bransjen viktig at kravene til råvarer ikke utfordrer norske eller EUs krav til mattrygghet eller dyrevelferd, og skåner dyr for unngåelig smerte.

- KLF støtter ikke forslaget om utvidelse av kosher- og halalkvoter slik det foreligger, men kan støtte at kvoten økes fra 2024, under forutsetning at vilkårene for importen endres samtidig, skriver markeds- og administrasjonssjef Endre Myhr i KLF i KLFs høringssvar.    

Han poengterer at metode for fastsetting av tollsatser må sikre at kvoten ikke kan importeres til under ordinært norsk prisnivå og at endringen også må gjelde for dagens kvoter.

- Importkvoter må enten selges på auksjon eller så må kvotetollen fastsettes slik at kjøtt importert på kvoten ikke kan tas inn til under norsk prisnivå. Slik det er nå, selv med begrenset volum, så utfordrer importen deler av verdikjeden og omfanget av den.

- Tollsatsene KLF har fått informasjon om eller bedt om innsyn i, viser at kvotene slik det foreslås definitivt kan importeres til langt under norsk prisnivå. Slik prisforskjell som denne kvoten kan gi er ikke noe bransjen kan akseptere.

Et annet moment KLF løfter frem er at flere kjøpere av andre importkvoter for 2023 har kjøpt denne nettopp for å dekke etterspørselen etter halal. Om forslaget om å øke kvoten fra 1. mai 2023 iverksettes vil verdien av kvoten importørene har kjøpt reduseres betydelig og sannsynligvis medføre tap.

Siste saker