Høring om krav til ferdigpakninger

Justervesenet ønsket klargjøring av hvilke krav som gjelder og en tydeliggjøring rundt rollen som importør av ferdigpakninger. Endringene ble ikke sett på som reelle endringer, men heller som en regelverksopprydding… Les mer

Justervesenet ønsket klargjøring av hvilke krav som gjelder og en tydeliggjøring rundt rollen som importør av ferdigpakninger.

Endringene ble ikke sett på som reelle endringer, men heller som en regelverksopprydding for aktørene som skal overholde regelverket.

Formålet med endringene er at forskriften skal bli lettere å finne frem i og enklere å forstå. Fordi forskriftens struktur og utforming blir svært forskjellig fra gjeldende forskrift, og forskriftens navn endres, foreslås det å oppheve gjeldende forskrift og fastsette en ny forskrift.

KLF påpekte i sitt høringssvar at det er foreslått store omstruktureringer i forskriften og ba om at det klargjøres på hvilket tidspunkt nettovekt skal gjelde. Et av KLFs innspill var at kravene til ferdigpakning måtte gjelde ved produksjonstidspunkt.

Grunnen er at kjøttbransjen pakker produkter som har et naturlig høyt innhold av vann. I tillegg er det stor variasjon mellom dyreslag, mellom enkeltdyr og mellom ulike stykningsdeler. Væskeslipp er en naturlig prosess ved lagring og væsken vil absorberes og bli liggende i forpakningen.

Det må forventes høyere væskeslipp på et produkt som går mot utløpsdato, enn hva som oppleves ved et nylig pakket produkt. Men væsken vil absorberes i padden som er vedlagt forpakningen og blir liggende igjen. KLF mente derfor at ved beregning av nettoinnhold ved senere tidspunkt enn produksjon bør det derfor tas høyde for væske i padden.

KLF var i kontakt med kjøttbransjen i Tyskland og Østerrike om hvordan nettovekt fastsettes der, og ber om at en lignende fortolking klargjøres i denne forskriften.

Siste saker