Høring om oppkjøp av Steinsland & co

I januar 2022 ble det kjent at Nortura har kjøpt to tredeler av aksjene i Steinsland & Co. Steinsland & co. er i dag Norges største produsent av verpehøner med… Les mer

I januar 2022 ble det kjent at Nortura har kjøpt to tredeler av aksjene i Steinsland & Co.

Steinsland & co. er i dag Norges største produsent av verpehøner med nærmere 70 prosent av markedet. Konkurransetilsynet har bestemt seg for å se nærmere på saken, og varsler at det kan bli aktuelt med et inngrep i oppkjøpet.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund mener en overtakelse av Steinsland & Co AS fra Norturas side sterkt svekker konkurransen i markedet for verpekylling.

KLF skriver i uttalelsen at en overtakelse vil svekke konkurransen om eggprodusenter som leverer til eggpakkeriene. I siste instans vil dette kunne medføre høyere forbrukerpriser på egg.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund anbefaler Konkurransetilsynet om ikke å godkjenne oppkjøpet av Steinsland & Co AS.

Siste saker