Høringssvar – Endringer holdbarhetsmerking

Mattilsynet sendte i desember ut forslag om endring og retting av vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 som er særlig knyttet til fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter. For… Les mer

Mattilsynet sendte i desember ut forslag om endring og retting av vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 som er særlig knyttet til fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter.

For KLFs medlemsbedrifter er den viktigste endringen forslaget om endring av holdbarhetsmerking og omsetning av konsumegg som foreslås å være fremme hos  forbrukeren innen en maksimumsgrense på 28 dager etter legging.

20. januar sendte KLF over høringssvar til Mattilsynet. Vi viser til tidligere korrespondanse og møter om den foreslåtte endringen i ordlyden på holdbarhet av egg.

- Den foreslåtte endringen vil føre til økte kostnader for eggpakkeriene, og flere egg vil måtte kastes før de blir solgt i butikk. Siden Norge har salmonellagaranti på egg og en ubrutt kjølekjede på egg, mener vi at Norge har et grunnlag for å be om tilpasningstekst i denne saken, skiver sjefsveterinær  Ida Mathisen i KLFs høringssvar.

Følg saken «Endringer i animaliehygieneforskriften og i forskrift om offentlig kontroll» på mattilsynet.no

Siste saker