Høringssvar på endringer i TSE-forskriften

TSE (transmissible spongiforme encefalopatier) er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Hos dyr kjenneomtales de som Kugalskap (BSE), Skrantesjuke (CWD) og Skrapesjuke. Mattilsynet varslet i januar… Les mer

TSE (transmissible spongiforme encefalopatier) er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Hos dyr kjenneomtales de som Kugalskap (BSE), Skrantesjuke (CWD) og Skrapesjuke.

Mattilsynet varslet i januar om endringer i TSE-forskriften for å gjennomføre forordning (EU) 2021/1176 vedtatt i EU og sante 2021/11088rev2 i forskriften.

Mattilsynet skriver at endringene berører krav til prøvetaking og spesifikke importkrav ved flytting av storfe, småfe og produkter derav fra tredjeland. Endringene har liten betydning for Norge.

En annen endring innebærer at kravet om økt overvåking i to år av småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist fjernes. Data om antall prøver medlemslandene har samlet inn i løpet av syvårsperioden som kravet har vært gjeldende, er samlet inn og vurdert av EFSA.

KLF har sammen med Nortura vurdert konsekvenser for kjøttbransjen, og svart Mattilsynet i høringsbrev 24.02.2022. Der ber vi Mattilsynet om å gå over listen med besetninger som er restriksjonsbelagt grunnet atypisk skrapesjuke de siste to årene og gi besetningene beskjed om vilkårene i restriksjonene er endret. Bransjen og aktuelle slakteri bør også slakteri varsles om eventuelle endringer.

Siste saker