Høringsuttalelse – Erstatning etter offentlige pålegg

KLF har utarbeidet uttalelsen i dialog med flere større medlemsbedrifter som er varemottakere. I april sendte Landbruksdirektoratet på vegne av Landbruks- og matdepartementet (LMD) ut Høringsbrev med forslag til endringer… Les mer

KLF har utarbeidet uttalelsen i dialog med flere større medlemsbedrifter som er varemottakere.

I april sendte Landbruksdirektoratet på vegne av Landbruks- og matdepartementet (LMD) ut Høringsbrev med forslag til endringer i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

Endringene som foreslås er

  • mulighet til å kunne utmåle erstatning også for andre kategorier for de husdyrslag som har standardiserte satser i gjeldende forskrift.
  • at de standardiserte satsene for husdyr endres i etter anbefalte satser gitt i rapport levert fra NIBIO. Dette gjelder dyresatser og drektighetstillegg for husdyr som er gitt standardisert sats i gjeldende regelverk.

KLF sendte 16. mai inn høringssvar der vi blant annet påpeker behov for at ordningen dekker erstatning for varer (egg og slakt) som er i verdikjeden, når det settes krav til destruksjon/tilbaketrekking av disse produkter på grunn av utbrudd av smittsom dyresykdom. Disse varene vil også bli trukket tilbake og forsikringer vil sjelden dekker kostnaden.

KLF foreslår at produsenten enten kan få rett til erstatning også for egg og slakt levert til varemottaker, eller at varemottaker kan få en selvstendig rett til erstatning.

KLF spiller også inn forslag til erstatningen basert på faktisk verdi på erstatningstidspunktet, ikke standard satser.

Siste saker