Høye kostnader reduserte Fatland-resultatet

Fatland Gruppen AS fikk et resultat før skatt i fjor på 165 millioner kroner. Det er 59 millioner kroner svakere enn året før da bunnlinjen viste et pluss på 224… Les mer

Fatland Gruppen AS fikk et resultat før skatt i fjor på 165 millioner kroner. Det er 59 millioner kroner svakere enn året før da bunnlinjen viste et pluss på 224 millioner kroner

Landets nest største kjøttkonsern opplevde et krevende år i fjor. Totalt omsatte konsernet for 5,9 milliarder kroner i 2022 som er på samme nivå som i 2021. Høye kostnader er en sterkt medvirkende årsak til resultatfallet i fjor, påpeker konsernsjef Anders Sørheim Hunseid (bildet).

Høy inflasjon

– Uro i Europa har skapt høy inflasjon som igjen har medført betydelig kostnadsøkning på en rekke av våre innsatsfaktorer og dette er hovedgrunnen til et dårligere årsresultat, påpeker konsernsjefen.

– Får den økonomiske utviklingen betydning for investeringer i år og neste år?
– I fjor og i inneværende år vil det tilsammen bli utført investeringer for omlag 200 millioner kroner. Dette gjelder opprustning av anlegg og produksjonslinjer, nye maskiner og utstyr. I 2022 ble nytt bygg på Oppdal ferdigstilt til stor glede for de ansatte, sier Hunseid.

Økt salg i år

Han peker på at den store kostnadsøkningen også medfører at den økonomiske situasjonen for selskapets kunder og leverandører (bønder) er krevende.
– Vi har som mål å gi bonden og kunden best mulig betingelser. På grunn av effektiv drift, har vi også i 2022 klart å oppnå dette.

– Hva med 2023? Hva er status så langt i år?
– Hittil i år så har vi økt salg, men også dette året får vi kostnadsøkninger som må dekkes inn via god drift på våre anlegg.

Fatland-gruppen sysselsetter 1012 personer og har anlegg i Ølen, Jæren, Oslo, Sandefjord og Oppdal.

Siste saker