Høyere CO2-avgift kan tredoble biff-prisen

For å nå klimamålene i 2030 vil regjeringen tredoble CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn. Det vil slå ut på matprisene, spesielt storfekjøtt Forslaget om å øke CO2-avgiften fra dagens… Les mer

For å nå klimamålene i 2030 vil regjeringen tredoble CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn. Det vil slå ut på matprisene, spesielt storfekjøtt

Forslaget om å øke CO2-avgiften fra dagens 590 kroner til 2000 kroner per tonn i 2030 var det store grepet da regjeringen la frem klimameldingen i januar.

På Stortinget er det stor uenighet om tiltakene i meldingen, der noen partier vil ha unntak og andre vil ha strengere tiltak.

Forsker Klaus Mittenzwei ved Ruralis har regnet på hva prisene vil bli med høyere CO2-avgift basert på tall fra forskningsprosjektet PLATON, beregnet av Cicero-forsker Bob van Oort.

Resultatet et at mat blir dyrere. Størst utslag gjør CO2-avgiften for storfekjøtt. Det går opp med 3–4 kroner pr. kilo.

– Regjeringen har ikke foreslått å innføre CO2-avgift for de utslippene som oppstår på gården. Men vi vet at det er der utslippene på matvarene er størst. For matvarer er det derfor to forhold som gjør at høyere CO2-avgift gir høyere priser: Prosessering og transport. Prosessering er videreforedling av råvarene fra bonden eller fiskeren, altså det som skjer på slakteriet, meieriet eller fileteringsfabrikken, forklarer Mittenzwei.

Siste saker