Hugaas Rugeri og Norsk Kylling fusjonert

Hugaas Rugeri AS har siden 2016 vært et heleid datterselskap av Norsk Kylling AS. Nå har selskapene fusjonert. – Vi fusjonerer nå Hugaas Rugeri AS inn i Norsk Kylling AS… Les mer

Hugaas Rugeri AS har siden 2016 vært et heleid datterselskap av Norsk Kylling AS. Nå har selskapene fusjonert.

– Vi fusjonerer nå Hugaas Rugeri AS inn i Norsk Kylling AS med virkning fra 1. februar. Gjennom en fusjon av selskapene, legges det til rette for en felles profilering samt en forenkling av selskapsstrukturen i verdikjeden. Virksomheten fortsetter under Norsk Kylling AS, sier adm. direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling.

For kunder og leverandører til Hugaas Rugeri innebærer ikke fusjonen noen andre

praktiske endringer enn at fakturaer på leveranser av daggamle kyllinger fra 1.februar vil komme fra Norsk Kylling AS og innbetalinger skal skje til Norsk Kyllings bankkonto, mens leveranser av varer og tjenester til rugerivirksomheten fra samme dato må stiles til Norsk Kylling AS. Alle avtaler videreføres i Norsk Kylling AS.

Siste saker