Helseovervåkingsavtale fjørfe

KSL har krav om at alle fjørfebesetninger skal ha skriftlig avtale med veterinær om helseovervåking.

Det er altså et krav om å ha en inngått avtale med veterinær for helseovervåking, og det er krav om regelmessige besøk. Det er ikke definert hva som ligger i «regelmessig», men mange eggpakkerier ønsker at dette skal bety årlig.

Noen steder i landet er det vanskelig å få til en avtale med privatpraktiserende veterinær, men for private eggpakkerier som er medlem av KLF, er det mulig å inngå helseovervåkingsavtale med KLFs spesialveterinær.

KLFs veterinærtjeneste skal kun sikre at de private fjørfebedriftene har tilstrekkelig veterinærdekning. Vi ønsker ikke å konkurrere ut allerede velfungerende veterinærtilbud. Prøv derfor først å kontakte din lokale veterinær for å få på plass en avtale om helseovervåking. Veterinæren registrere avtalen og besøkene i HelseFjørfe.

Sliter du likevel med å få på plass en helseovervåkingsavtale, ta kontakt med KLF.

Om KLFs avtale

Helseovervåkingsbesøk gjennomføres etter gjeldene retningslinjer fra Helsetjenesten for Fjørfe inkludert rapport og registering i HelseFjørfe. Helseovervåkingsbesøk gjennomføres rutinemessig årlig på avtalt tidspunkt.

Priser per 1.12.2020:
Helseovervåkingsbesøk inkl evt. obduksjon, men eksk.evt. analysekostnader: kroner 2500,-. Dekning av reisekostnader på kroner 1000,- pr besøk kommer i tillegg. Ved samarbeid mellom produsenter som gir grunnlag for flere besøk på samme tur, halveres reisekostnaden.

Andre veterinærbesøk: kroner 850** pr time + 1000 kr i reisekostnader.

* Satsene justeres årlig i hht konsumprisindeksen uten nærmere varsel. Endringer ut over dette å varsles 3 måneder i forkant.
** For produsenter med helseovervåkingsavtale og leveranse til medlem i KLF. Pris uten helseovervåkingsavtale eller andre kr 1350 pr time.