Helsetjenestene

God dyrehelse er grunnleggende for dyrenes velferd. I tillegg er god dyrehelse et konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon.

Husdyrnæringen i Norge har gjennom mange år samarbeidet med veterinærmyndigheter og fagmiljøer om å overvåke og bekjempe smittdomme dyresykdommer. Målet har vært å fjerne virus og bakterier som plager dyr og bonde – og også ødelegger for økonomien i produksjonen. 

I dag har norske matproduserende dyr en unikt god dyrehelse og får oppsiktsvekkende lite antibiotika i internasjonalt perspektiv. Friske dyr trenger ikke medisiner.

Gjennom KLFs eieskap i Animalia arbeides det aktivt for å bidra til best mulig dyrehelse i norsk matproduserende husdyrproduksjon. Animalia jobber med forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse for næringen blant annet gjennom helsetjenestene.