Rådgiving til eggprodusenter

Har du behov for faglig rådgivning i eggproduksjonen din? Om du leverer egg til KLF-tilknyttede pakkerier tilbyr vi en rekke tjenester gjennom spisskompetanse fra Animalia. KLF subsidierer det meste av kostnaden, men du betaler en egenandel.

Det kan dreie seg om problemstillinger knyttet til management, produksjon, omlegging av driftssystem, dyrevelferd og dyrehelse med mer. 

Rådgivning tilbys på ulike nivå, avhengig av ditt behov: 

  • NIVÅ 1 – Diskusjon/analyse med f.eks. samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, utveksling av data fra egen produksjon.
  • NIVÅ 2 – Enkeltprodusent: Enkel bistand til produsent og gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk.
  • NIVÅ 2 – Grupperådgivning: Rådgiving av en gruppe produsenter med gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk hvor flere produsenter møtes.
  • NIVÅ 3 – Bistand til produsent med flere gårdsbesøk. Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt to gårdsbesøk.

Hvordan går du frem om du ønsker rådgivning?

Ta kontakt med ditt eggpakkeri. Du melder inn en kort beskrivelse på hva som ønskes av rådgivning om og hvilket omfang av rådgivning som er nødvendig.

Merk at tilbudet er begrenset i økonomi og kapasitet, så det er eggpakkeriet som godkjenner forespørselen og tar kontakt med Animalia. De inngår deretter en avtale med deg om rådgivning.