Hva koster rådgivingstjenestene?

Nivå 1: Diskusjon/analyse med for eksempel samtaler på telefon, epostutveksling med bilder og beskrivelser, utveksling av data fra egen produksjon.Egenandel: kr 800,- pr år. Tjenesteverdi inntil kr 2 500,-.
Nivå 2: Enkeltprodusent: Bistand til produsent og gårdsbesøk: Samtaler på telefon, epostutveksling med bilder og beskrivelser, samt 1 gårdsbesøk.Egenandel kr 2800,- pr år. Tjenesteverdi inntil kr 15 000,-.
Nivå 2:Flere produsenter: Rådgiving av en gruppe produsenter med gårdsbesøk: Samtaler på telefon, epostutveksling med bilder og beskrivelser, samt 1 gårdsbesøk hvor flere produsenter møtes.Egenandel kr 2800,- pr år (fordelt på antall produsenter). Tjenesteverdi inntil kr 15 000,-.
Nivå3: Bistand til produsent med flere gårdsbesøk. Samtaler på telefon, epostutveksling med bilder og beskrivelser, samt 2 gårdsbesøk.Egenandel kr 5800,- pr år. Tjenesteverdi inntil kr 30 000,-.
Satsene for egenandel vil bli fortløpende evaluert og kan bli justert med en måneds varsel.

Merk at tilbudet er begrenset i økonomi og kapasitet, så det er eggpakkeriet som godkjenner forespørselen og tar kontakt med Animalia. De inngår deretter en avtale med deg om rådgivning.