Velferd ved slakting og transport

Velferd ved slakting

God dyrevelferd i forbindelse med transport, ankomst til slakteriet, oppstalling og avliving er viktig. Feil behandling påfører dyrene unødvendig stress, i verste fall lidelse og kan gi dårlig kjøttkvalitet. Det er uakseptabelt.

Les mer på Animalia sine nettsider.

Velferd ved transport

Transport utsetter dyr for en rekke hendinger og opplevelser som ofte utløser en stressreaksjon – både fysisk og psykisk. Dette er likevel ikke det same som at dyrenes velferd under transporten er dårlig.

Les mer på Animalia sine nettsider.