Eswatini – rettferdig handel

Det nærmer seg nå i 2020 rundt 5000 tonn storfekjøtt importert fra EMI til Norge. I utgangs­punktet er det en regulær forretningsmessig relasjon , men relasjonen handler om langt mer enn kjøp og salg av storfekjøtt. Det dreier seg i stor utstrekning om bistand.

«EN BEDRE FRAMTID FOR ALLE, GJENNOM BIFF-SAMARBEID MED NORGE.»

Hon. Jubilant C. Amuza, handelsminister i Eswatini

Ikke bare har produsentene som leverer slakt til SMI hatt glede av denne eksporten til Norge, også de som driver sosialt og humanitært arbeid i landet har fått solid drahjelp. Storfebøndene har siden 2009, fått syv millioner kroner i eksportbonus og en av organisasjonene som driver sosialt arbeid i landet (The Embiveni Foundation) har fått tilgang til mellom 2,5 – 3 millioner kroner. Disse pengene har hatt stor betydning for mange og samarbeidet mellom privat kjøttbransje og SMI viser med all mulig tydelighet at det går an å ha flere tanker i hodet samtidig når man driver business.

 • Norge er viktige for utviklingen
  – Handelen med Norge er svært viktig for den økonomiske og sosial utviklingen i vårt land. Den bidrar til at vi forhåpentligvis når vårt mål om at … Les mer
 • Eksporten løfter bøndene
  I løpet av de siste åtte årene har privat norsk kjøttindustri sørget for at storfeprodusenter i Eswatini har fått mellom syv og åtte millioner kroner i eksportbonuser. … Les mer
 • Eksporten gir økt foredling
  Kjøttforedling er en viktig del av EMIs virksomhet og tett innpå halvparten av de ansatte arbeider med bl.a. pølseproduksjon. Foredlingsdelen av virksomheten omfatter mer enn 30 ulike … Les mer
 • Skolestipend og yrkestrening
  «En bedre framtid for alle, gjennom biff-samarbeid med Norge.» Det er slagordet til Embiveni Foundation, som gjennom Young Heros gir unge mulighet til yrkestrening. – Det handler … Les mer
 • Skolelunsj gir energi
  Gjennom The Swaziland Charitable Trust (SCT) får vi forslag til prosjekter Embiveni Foundation kan gå inn i, og som har bidrar til støtte og hjelp fra til … Les mer

VISSTE DU AT…
Swaziland nå offisielt heter eSwatini? Kong Mswati III annonserte navnebyttet under landets feiring av 50 år med uavhengighet fra Storbritannia. eSwatini «stedet for swazilenderne» på det offisielle språket swati. Det er ennå usikkert om dette er et offisielt navnebytte, eller bare et alternativt navn på landet. Kongen har over lengre tid brukt navnet eSwatini i offentlige sammenhenger, Bakgrunnen skal ha vært for å unngå at landet blir forvekslet med Sveits.

Landet er hardt rammet av hiv og aids. I 2001 var over 27 prosent av den voksne befolkningen smittet. Dette preger så vel landets økonomi som den generelle helse­statusen blant innbyggerne.

Jordbruket sysselsetter mer enn 80 prosent av befolkningen i Swaziland. De viktigste jordbruksvaree er sukker, bomull, mais og tobakk. På grunn av sin geografiske beliggenhet, nesten helt omgitt av Sør-Afrika, er Swaziland svært avhengig av sin store nabo. Nesten 90 prosent av Swazilands import kommer fra Sør-Afrika, og mer enn 65 prosent av eksporten. Store deler av Swazilands arbeidsføre befolkning arbeider også i Sør-Afrika.