Regelverk og rammebetingelser

Fagområdet mattrygghet er omfattende og omhandler alt som har med trygg mat å gjøre -fra dyret slaktes og til kjøttproduktet er ferdig og skal merkes riktig. Regelverket er stort og til dels komplisert.

Vi i KLF bruker derfor våre europeiske bransjeorganisasjoner UECBV og Clitravi for å holde oss oppdatert innenfor nytt regelverk og komme med innspill når nytt regelverk utvikles i EU. Nesten alt av matregelverket lages i EU, og dette er derfor vår viktigste kanal for å kunne vite hva som skjer på området.

Når regelverket er ferdig i EU, blir det en del av norsk regelverk. Underveis i denne prosessen har vi ofte jevnlig dialog med Mattilsynet om hvordan regelverket skal tolkes og forstås. Det er viktig at veiledningen fra Mattilsynet om regelverket blir så god som mulig- først da vil det være mulig for alle bedriftene å oppfatte dette likt og følge regelverket slik det var tenkt.

Hvis vi mener at regelverket behøver å fylles ut på noen måte, har vi mulighet for å lage bransjeretningslinjer på tvers i bransjen. Slike bransjeretningslinjer er omfattende å lage, og det tar vanligvis lang tid fra prosessen starter og til bransjeretningslinjene er anerkjent av Mattilsynet, men de kan være til god hjelp for bedriftene. 

Siden KLF jobber innenfor alle områder av mattrygghet, betyr det at vi har god oversikt over det som skjer i bransjen, men vi er samtidig avhengig av dialog med alle medlemmene våre for å få innspill til hva vi skal ta opp med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og hvor det er nødvendig med mer veiledning.

Det er medlemmene våre som vet hvor skoen trykker, så ta kontakt med KLF sånn at du kan hjelpe oss til å gjøre en så god jobb som mulig.