Bedriftsbesøk og stortingsvalg

En del politikere får sentrale roller når det kommer til å beslutte rammebetingelser for vår bransje. KLF har alltid som mål å bygge gode relasjoner til disse.

Vår erfaring er at er en god investering å jobbe med politikere allerede i forkant av valg. Hvem kan bli relevante i neste fireårsperiode, hvem kan havne i næringskomiteen, bli sitt partis næringspolitiske eller landbrukspolitiske talsperson?

Påvirkning skjer på mange arenaer. Å få politikere med ut i kjøtt- og eggbedriftene er et viktig virkemiddel for KLF. Alle som har vært på bedriftsbesøkene i vår bransje husker det i lang tid etterpå. Det setter oss i god posisjon og gjør det lettere når vi kontakter dem for å ta opp saker.

Politikerne har ofte sans for engasjerte familiebedrifter som har gått i generasjoner, bedrifter som er operative og som har lokal forankring. Medlemsbedrifter som tar imot besøk, kan nyte godt av gode relasjoner til politikere i sitt område når utfordringer kommer opp, det har vi flere eksempler på.

Siste politikerbesøk hos medlemsbedriftene