Politisk påvirkning

KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer at det er konkurranselikhet for alle aktørene i næringen. Politikken som føres skal også gi rom for bedret konkurransekraft for medlemmene og gjennom håndteringen av importvernet en balansert konkurranse med utenlandske aktører.

KLF får mange henvendelser om hvordan bedrifter kan få til endringer i rammebetingelsene. For å bli hørt er tidspunkt, argumentasjon, fora og hvem man henvender seg til, viktig for et eventuelt gjennomslag.

Alle bransjeorganisasjoner driver med politisk påvirkningsarbeid. Enten det handler om å påvirke poster på statsbudsjettet, reguleringer for næringslivet, eller hvordan ulike beslutninger eller nytt lovverk vil påvirke organisasjonens medlemmer.

Det kommer hele tiden opp saker som er påvirker KLF-medlemmenes hverdag. Hvor mye innsats og hvordan det jobbes fra KLFs side avhenger av om det er saker som er viktige for enkeltbedrifter, grupper av medlemmer, hele kjøttbransjen eller hele verdikjeden for mat. Jo mer spesifikt en sak treffer våre medlemmer, jo mer innsats legger KLF ned.

KLF påvirker gjennom deltakelse på høringer og i arbeidsgrupper, møter med sentrale politikere, innspill til partiprogram, bedriftsbesøk, alliansebygging, kronikker og mediesaker

Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør KLF

Eksempler på saker kan være markedsregulering, handelsskikk og markedsadgang, endringer hos Mattilsynet, importreguleringer, dyrevelferd, klima, tollavtaler, tilpasninger for å håndtere en pandemi-situasjon og bransjespesifikke avgifter. For å sikre fornuftige rammebetingelser for medlemmene, jobber KLF gjerne sammen med NHO Mat og Drikke, Nortura, Dagligvareleverandørenes forening og bondeorganisasjonene når det gir best måloppnåelse.

Bedriftsbesøk og stortingsvalg


Flere ganger i året, og spesielt i forbindelse med stortingsvalg tar KLF med seg politikere rundt på bedriftsbesøk over hele landet. Her ser du en oversikt over hvilke besøk vi har gjenomført de siste årene.

Les mer

Bedriftsbesøk med sentrale politikere er en fin måte å presentere bransjen på. Andre virkemidler som gjerne benyttes for å påvirke rammevilkår for privat bransje er deltakelse på høringer, arbeidsgrupper, møter med sentrale politikere, innspill til partiprogram, forberede spørsmål i spørretimen, alliansebygging, kronikker og mediesaker. Hvilke virkemidler som benyttes varierer fra sak til sak.

I en del saker er det ikke naturlig for KLF å vise frem jobben som er gjort og hvilke virkemiddel som er benyttet. Det kan derfor noen ganger være vanskelig for medlemmene å se at det faktisk er gjort en jobb. Andre ganger kan vi kommunisere våre seire eller om vi ikke har lykkes.