Hvem bør få KLFs hederspris 2015?

Hvem fortjener kjøtt- og fjørfebransjens hederspris for 2015? Det kan du være med på å bestemme. Prisen deles ut på KLFs-landsmøte i Stockholm i begynnelsen av juni.

For nøyaktig 10 år siden ble Matbørsen AS i Stokke for siste gang kåret til Årets kjøttbedrift i privat kjøttbransje. Bedriften fikk prisen basert på flere kriterier, bl.a. økonomisk utvikling og evne til fornyelse. Den prisen ble delt ut 15 ganger fra 1990. Nå skal altså prisen revitaliseres, og planen er å dele den ut hvert andre år på KLF-landsmøte. Kriteriene er ikke vesentlig endret i forhold til «Årets kjøttbedrift», men de er vektet litt forskjellig sammenlignet med den opprinnelige prisen som sist ble delt ut i 2005.

Send inn ditt forslag her.

Frist for å komme med forslag er satt til mandag 13. april.

Se konkurransens regelverk her.

Velfortjent honnør
Formålet med konkurransen er å gi velfortjent honnør til en medlemsbedrift i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund som positivt profilerer privat kjøtt- og eggbransje. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle kandidater for prisen. Kandidater kan foreslås for juryen, men juryen kan også fremme egne kandidater.

Forslag premieres
– I KLF håper vi på flest mulig forslag på kandidater. Juryen kan ta imot forslag fra medlemsbedrifter, kunder, handelen og enkeltpersoner på kandidater til hedersbevisningen. En forslagstiller premieres. Juryen skal bestå av redaktør for bladet Kjøttbransjen, samt to personer fra eksterne miljøer som har bred kunnskap om norsk kjøttbransje og bransjens verdikjeden. Juryen oppnevnes av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds styre for to år om gangen. KLF er sekretariat for juryen, sier sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein-Erik Eide.

Produktutvikling
De viktigste kriteriene som juryen skal tillegge vekt er:

  • Tilfredse kunder
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv 
    - Lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste.
    - Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører.

Juryen kan tillegge andre momenter vekt etter egen vurdering, og står fritt til å innhente nødvendige opplysninger for å treffe sin beslutning.

Flere saker