Bladet Kjøtt- og eggprodusenten

KLF Media er et datterselskap av KLF og gir ut fagbladet Kjøtt & Eggprodusenten.

Bladet Kjøtt & Eggprodusenten henvender seg primært til produsenter som forsyner landets mange frittstående slakterier og eggpakkerier, men også en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere. Bladet går ut gratis til rundt 8500 bønder fire ganger i året.

Abonnere på bladet?

Alle bønder som leverer slakt eller egg til KLFs medlemmer får bladet gratis tilsendt.

Målsettingen og intensjonen med bladet er å bidra til å bedre kommunikasjonen og styrke båndene mellom aktørene i primærleddet og bedriftene disse leverer dyr og egg til. Bladet er et supplement til samvirkets mange blader og publikasjoner.

Annonsere i bladet eller på nett?

Les mer om muligheter

«Kjøtt & Eggprodusenten» bringer reportasjer, intervjuer og nyheter som produsenter både har glede og nytte av å lese. Sakene publiserer også på nett i full tekst – gratis for bonden og tilgjengelig for deling på sosiale medier. Bladet har egen Facebookside med flere tusen følgere.

Kjøtt & Eggprodusenten er foreløpig ikke medlem av Fagpressen.

Siste saker fra bladet Kjøtt- og eggprodusenten