– Hvor er Sp når Nortura legger ned arbeidsplasser?

– Hvor er Sp når Nortura legger ned arbeidsplasser? Per A. Sleipnes Nortura skal bruke mye penger de nærmeste årene – svært mye penger. Det vil si nær halvannen milliard… Les mer

- Hvor er Sp når Nortura legger ned arbeidsplasser?

Per A. Sleipnes

Nortura skal bruke mye penger de nærmeste årene – svært mye penger. Det vil si nær halvannen milliard kroner. Målsettingen med pengebruken er å få fart på sakene og komme i gang med inntjening som monner. Det innebærer en voldsom omkalfatring av dagens struktur med bl.a. flytting av slaktelinjer og nedleggelser av anlegg som i utgangspunktet går bra økonomisk.

Dette skaper naturlig nok sterke reaksjoner – først og frem i de områdene av landet som blir kraftigst berørt av kjøttsamvirkets «strukturoffensiv». Ifølge styrelederen i Nortura skal denne offensiven bidra til å styrke lønnsomheten i konsernet med 300–400 millioner kroner i året.

Men Nortura tar også en betydelig risiko med den omveltning som nå er signalisert. Stadig flere produsenter, som historisk sett har vært 100 prosent samvirketro, begynner nå å vurdere andre alternativer. Det vet Norturas folk i hovedkontoret i Oslo, og de samme folkene innser også at det er en pedagogisk krevende øvelse å overbevise Hallingdøler og Gudbrandsdøler om at nedleggelse av velfungerende anlegg på Gol og Otta er nødvendig.

Norturas tallknusere har helt opplagt gode kort på hånden når de anbefaler de strukturelle tiltakene som nå er skissert. For utenforstående å argumenterer mot regnestykkene til Nortura, er lite formålstjenlig. De er høyst sannsynligvis korrekte og opplagt basert på ugjendrivelige fakta.

Det man ikke helt har overskuet er den støy og den negative oppmerksomhet dette får ute i samfunnet. Slik sett oppleves Norturas plan om flytting av linjer og nedleggelse av anlegg, som direkte distriktsfiendtlig av mange.

Politikere kommer raskt på banen i saker som har å gjøre med nedleggelse av virksomheter og bortfall av arbeidsplasser. Det politiske parti her i landet som avgjort roper aller høyest når noen rokker ved distriktsarbeidsplasser, er Senterpartiet. I denne konkrete saken har stillheten fra partileder Trygve Slagsvold Vedum vært øredøvende.

Svært mange av Senterpartiets velgere kommer fra landbruksmiljø. Og alle vet at bøndene «eier» Tine og Nortura. Men når landets tredje største parti ikke flagger noe som helst i en sak som denne, begynner jeg å tvile på Senterpartiets desentraliseringsstrategi og distriktsprofil. Hvor er f.eks. Senterpartiet i kampen for Nortura-arbeidsplassene i Steinkjer?

Historisk sett har man sjelden sett at Senterpartiet har gått mot forslag om nedleggelse og/eller flytting av bedrifter knyttet til primærnæringene.

Landbrukssamvirket har møtt få protester fra Senterpartiet mot markedstilpasning, rasjonalisering, effektivisering og bedre økonomisk utbytte isolert sett. Ingen ting tyder på at Slagsvold Vedum har tenkt å gi noen form for reprimande til Nortura-ledelsen. Til det er nok bindingene for tette.

Siste saker