Hvordan avdekke ulovlig prisdiskriminering?

Konkurransetilsynet har hatt en veileder om prisdiskriminering ute på høring. KLF ønsker seg mindre jus og fagspråk, og er usikre på hvordan veilederen vil hjelpe bedriftene med å identifisere ulovligheter… Les mer

Konkurransetilsynet har hatt en veileder om prisdiskriminering ute på høring. KLF ønsker seg mindre jus og fagspråk, og er usikre på hvordan veilederen vil hjelpe bedriftene med å identifisere ulovligheter uten at ytterligere samstillingsverktøy etableres.

- Vi er selvsagt positive til Konkurransetilsynets initiativ med å utarbeide en veileder om prisdiskriminering. Det kan gi medlemsbedriftene våre økt kunnskap om de rettslige og økonomiske aspektene, når de vurderer om prisene de får eller gir kan være i strid med konkurranseloven, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Han er uansett ikke fornøyd med veilederen slik den nå foreligger, og mener den passer bedre for konkurransetilsynets egne fagfolk og for de juridiske fagmiljøene i større bedrifter sitt arbeid, enn for flertallet av KLFs medlemsbedrifter.

- Det er rundt 180 000 bedrifter i Norge med under 20 ansatte, men det er mindre enn 10 000 med flere enn 50 ansatte. KLFs hovedinntrykk av utkastet er lite egnet for å veilede de bedriftene det er flest av; små og mellomstore bedrifter som jobber i det norske markedet og som konkurrerer lokalt.

- Om veilederen skal bli et nyttig verktøy for disse bedriftene, bør den utformes og skrives slik at «bedriftsledere flest» finner svar på spørsmål og praktiske problemstillinger når de lurer på hvor grensene går. Målet må være at veilederen er så tydelig at de slipper å kjøpe inn juridisk ekspertise, sier Juul-Hansen.

Han påpeker i uttalelsen at konkurranseproblematikk oppstår på alle handelsnivåer i verdikjedene. Uansett hvilken sektor man befinner seg i og uavhengig av om bedriften er liten eller stor. Det bør derfor etterstrebes at aktørene selv settes i stand til ikke bare å unngå å drive ulovlig prisdiskriminering, men også til å avdekke når de selv utsettes for dette.

- I kjøtt- og fjørfebransjen kjøper mange bedrifter samme vare hos større leverandører. Maktbalansen er skjev – noen få store leverandører har vesentlig mye større forhandlingsmakt enn det de små medlemsbedriftene våre har. Og hvordan skal en mindre bedrift kunne vite om de utsettes for ulovlig prisdiskriminering, når de ikke vet hva konkurrentene betaler for samme vare?

På bakgrunn av dette mener KLF at veilederen bør kombineres med et bransjeverktøy som setter bedrifter i stand til selv å forstå om de utsettes for prisdiskriminering.

- Handel med ferskvarer er komplisert, spesielt med tanke på holdbarhetsdato. Biologisk produksjon er i konstant endring og i praksis umulig å stanse midt i verdikjeden. Den dagsaktuelle situasjonen må løses umiddelbart. Selv om råvarene er like, endrer produktmiks og mengder seg betydelig på kort varsel.

- Vi ønsker at konkurransetilsynet åpner for at bransjeorganisasjoner som KLF skal ha anledning til å samle inn relevant informasjon, også om priser, bearbeide disse på et aggregert nivå og presentere dem i tilnærmet sanntid. Det vil sette enkeltbedrifter i stand til å kunne avdekke ulovlig prisdiskriminering, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker