Hvordan håndtere generasjonsskifte?

Har din bedrift alt på plass med tanke på et generasjonsskifte i bedriften og er junior mentalt forberedt på å ta over virksomheten? Nå arrangerer KLF tre nettverkssamlinger myntet på nettopp denne problematikken.

Mange er født inn i kjøtt- og fjørfebransjen, men er usikker på om de har lyst til å ta over familiebedriften en gang i fremtiden. Det skaper usikkerhet hos de som i dag styrer bedriften.

UNIK MULIGHET
– Rundt om i norske kjøttbedrifter er det mange som er i nettopp denne situasjonen. Unge arvtakere med samme fantastiske muligheter, men som kanskje føler valgets kval. Inn eller ut av familie-bedriften? Gjennom samlingene skal vi gi innblikk i og kunnskap om hva det faktisk innebærer å overta bedriften og drive den videre. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakter og bli kjent med fremtidens ledere i norsk kjøttbransje, fastslår sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein Erik Eide.

NETTVERKSBYGGING
– Hva er det konkret deltagerne får via disse tre samlingene?
– Gjennom KLFs nettverkssamlinger i «Neste generasjon» får man lære mer om hva det betyr å ha en lederposisjon i en kjøtt- og fjørfebedrift og hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter en slik posisjon gir. Dessuten får deltagerne høre om andres erfaringer fra da de gikk inn i, eller overtok ansvaret for familiens bedrift. Samlingene gjør det også mulig å bygge nettverk og dele erfaringer med andre  personer som er i samme situasjon som en selv, påpeker Eide.

NORGE OG EU
Han legger også vekt på at samlingene skal bidra til at de som deltar gjør seg opp egne meninger og trekker lærdom gjennom diskusjoner og aktiviteter. Forståelse for rammebetingelsene i næringen, bl.a. Mattilsynets oppgaver, mat- og landbrukspolitikk og Norges forhold til EU, blir også gjenstand for oppmerksomhet. I tillegg til alt dette, vil det bli mulig å se hvordan kjøtt- og fjørfebransjen ser ut både innenfor og utenfor Norges grenser.

– Over tre samlinger, med faglige innlegg, erfaringsutveksling og øvelser, skal vi bli godt kjent med hverandre. I forkant av samlingene forventes det at hver enkelt deltaker forbereder seg litt på konkrete oppgaver som så skal diskuteres og blir tema på samlingen. I etterkant av hver samling blir det også konkret, men enkelt, etterarbeid, presiserer Svein-Erik Eide.

FØRSTE SAMLING I SEPTEMBER
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund vil være pådriver og trekke inn innledere etter behov. I tillegg har Tore Sørensen, daglig leder i Per’s Kjøkken, sagt seg villig til å være med som mentor og rådgiver. Samlingene vil bli avholdt i løpet av et års tid. Første samling er planlagt 22.–23. september i Oslo. Andre samling i uke seks i 2017 blir i hovedsak lagt til Tyskland. Siste samling blir før sommeren 2017, eksakt tid og sted er ikke bestemt enda.

13 500 KRONER
– Hva er prislappen på dette opplegget?
– Prisen er 13 500 kroner pr. deltaker. Dette inkluderer deltakelse på samlingene, fagprogram med innledere og materiell. Kostnader til kost, losji og reiseutgifter dekkes av den enkelte deltager.For deltaker nummer to/flere fra samme bedrift er prisen 9500 kroner pr. deltaker. Påmeldingsfristen torsdag 1. september 2016 - Vi begrenser antallet kursdeltakere til 12 personer, og ønsker minimum åtte påmeldte for å sette i gang.

Siste saker