Hygienisk råvarekvalitet

Mattilsynet og bransjen (Animalia, Nortura og KLF), er blitt enige om den nye bransjeretningslinjen Hygienisk råvarekvalitet. Den er utformet for å sikre råvarenes hygieniske kvalitet og dermed redusere risikoen for… Les mer

Mattilsynet og bransjen (Animalia, Nortura og KLF), er blitt enige om den nye bransjeretningslinjen Hygienisk råvarekvalitet. Den er utformet for å sikre råvarenes hygieniske kvalitet og dermed redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av bakterier overført med kjøtt. Den erstatter den tidligere retningslinjen om todelt varestrøm.

For å redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av bakterier overført med kjøtt, har den norske kjøttbransjen utarbeidet denne retningslinjen med felles tiltak for sikring av råvarenes hygieniske kvalitet. Spesielt ønsker bransjen å:

 • Kanalisere risikoråvarer til en egen varestrøm som skal gjennomgå en varmebehandling eller tilsvarende prosess før konsum.
 • Bruke økonomiske virkemidler og rådgiving til produsentene for å bidra til å øke leveransene av tilfredsstillende reine dyr til slakting.

Disse tiltakene kommer i tillegg til tiltak som gjennomføres av virksomhetene på eget initiativ. Retningslinjen er frivillig. De bedriftene som vil benytte retningslinjen må tegne avtale med KLF. Retningslinjene gjelder ikke for fjørfeprodusenter.

Bedrifter som undertegner retningslinjen vil få et enklere kontrollregime i forhold til Mattilsynet, og det å følge retningslinjen vil for bedriften være et vesentlig bidrag for å sikre mattryggheten på de produktområdene retningslinjen gjelder. KLF oppfordrer samtlige medlemsbedrifter der problemstillinger som retningslinjen omhandler er aktuell, om å undertegne avtalen.

Følgende KLF-bedrifter har undertegnet avtalen:

 • Horns slakteri AS
 • Fatland Jæren AS
 • Røros slakteri AS
 • Fatland Ølen AS
 • Midt-Norge Slakteri AS
 • Slakthuset Eidsmo Dullum AS
 • Smedstuen Gård AS
 • Østli Pølsemakeri AS
 • Jens Eide AS
 • Fatland Oslo AS
 • Furuseth AS
 • Ytre Nordmøre Slakteri AS

Siste saker