Id-samarbeid bærer frukter

Id-samarbeid bærer frukter Produsenter som leverer slaktedyr til KLF-slakterier har hatt stor glede av rammeavtalen som for vel to år siden ble inngått mellom selskapet OS ID og KLF. Av… Les mer

Id-samarbeid bærer frukter

Produsenter som leverer slaktedyr til KLF-slakterier har hatt stor glede av rammeavtalen som for vel to år siden ble inngått mellom selskapet OS ID og KLF.

Av Per A. Sleipnes

Lam på utmark med øremerke fra OS ID.

I et større perspektiv er partenes felles målsetting å jobbe for de beste rammebetingelsene for norsk landbruk i årene framover.

100 prosent digital

Det er nok likevel samarbeidet om øremerker som for KLF-produsentene er den mest synlige delen av avtalen, og spesielt nå som den årlige sauemerkekampanjen er i gang. Dette er det andre året kampanjen er 100 prosent digital, med e-post og SMS som hovedkanaler ut til produsentene, og det andre året KLF-produsenten får høyere rabatt jo tidligere vedkommende bestiller øremerker. Og alt tyder på at mange KLF-produsenter vet å benytte seg av muligheten, skal vi tro Ståle Berre, OS IDs salgssjef.

– Vi ser at en større andel av KLF-produsentene valgte å benytte seg av kampanjen og rabatten i 2020 enn året før. Dette synes vi så klart er svært gledelig, og vi jobber for at denne trenden skal fortsette. Tallene for årets kampanje får vi ikke summert før til våren, men alt tyder på at vi er på god vei, forteller Berre.

70 medarbeidere

OS ID ledes fra fjellbygda Os i Nord-Østerdalen, og det er også her øremerkene produseres. Selskapet har i underkant av 70 medarbeidere, ca. 45 ansatte på Os og 20 ansatte i Danmark, Sverige og Finland. Disse arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, kundeservice, support og distribusjon, og flere er selv husdyreiere. Dette gir selskapet spisskompetanse innen produkter og løsninger for smart husdyrhold.

Osingene er stolte over å kunne levere norske øremerker til norske bønder. Samtidig er teknologibedriften i høyeste grad internasjonal. Over halvparten av øremerkeproduksjonen eksporteres, og merkene fra Os brukes på dyr verden over. Noen suksessfaktorer har likevel vært de samme i mange tiår. En av dem er den tette og gode dialogen med husdyreierne og de andre aktørene i produksjonskjeden.

Må ligge i forkant

– Innspillene fra både KLF-produsenter, KLF-slakteriene og KLF-administrasjonen er uvurderlige for oss. Når nye produkter skal utvikles, ny teknologi skal tas i bruk og merkeordninger skal innføres, lytter vi og fanger opp ønsker og behov. Vi kan ikke nøye oss med å gå i takt med bransjen, vi må ligge i forkant slik at vi kan tilby den ypperste teknologien innen både øremerking, løsninger for genomisk seleksjon og aktivitetsmåling, sier Berre.

Han legger til at tilbakemeldinger fra KLF-produsentene bidrar til å gjøre det tydelig hva som forventes av OS ID, og at dette i sin tur tas med inn i mange utviklingsprosesser i bedriften.

– Produktet vårt er ikke kun produktene og løsningene i seg selv. Vi skal levere totalkvalitet, og dette handler også om bestilling, kundeservice, support, distribusjon og kommunikasjon; altså kundens helhetlige opplevelse av oss. Skal totalopplevelsen forbedres, er vi avhengige av god dialog med kundene, forklarer Ståle Berre.

Mer forutsigbarhet

Et høyt antall øremerker skal produseres på Os hvert år for å dekke etterspørselen, både internasjonalt og i det norske markedet. For OS ID bidrar avtalen med KLF blant annet til mer forutsigbarhet med tanke på produksjonsplanlegging.

– Vi kan bruke øremerkene til vårens lam som eksempel. Når mange produsenter bestiller innen rabattfristene, blir det lettere for oss å produsere rasjonelt gjennom hele vinteren, slik at alle får merkene sine når de trenger dem. Hadde alle bestillingene kommet inn rett før lamming, hadde det blitt umulig for oss å levere merkene i tide. Dessuten gir avtalen oss forutsigbarhet når det gjelder investeringer og videreutvikling av produksjonen vår, slik at vi kan forbedre produksjonsflyten ytterligere, påpeker Marie Bakås, markedssjef i OS ID.

Hun understreker at avtalen med KLF også kan åpne for mer langsiktige og felles utviklingsprosjekter for eksempel innen dokumentasjon, sporbarhet og dyrevelferd.

Full digital oversikt

For KLF-produsenten betyr avtalen også at vedkommende alltid kan være trygg på at han eller hun får muligheten til å kjøpe norske øremerker til konkurransedyktig pris. Og merkene leveres til avtalt tid. I tillegg har produsenten som OS ID-kunde full digital oversikt over bestillingene, fra den legges inn i nettbutikken til merkene er hentet ut på leveringsstedet.

– På Min side i nettbutikken kan produsenten alltid sjekke status og få vite hvor den enkelte bestillingen befinner seg i produksjonsløypa. Når merkene er levert, eller aktivitetsmåleren installert, har produsenten også alltid tilgang til gode veiledninger på nett. Slik kan den som ønsker det, være mest mulig selvhjulpen. I tillegg er det alltid lett å komme i kontakt med oss, enten på sosiale medier eller på telefon til kundesenteret. Kundesenter-medarbeiderne våre er antakelig de menneskene i landet som kan mest om regelverk, praktisk øremerking og aktivitetsmåling, avslutter Bakås.

Siste saker