Ida tilbake i KLF

Morten Lindboe har det siste året besatt stillingen som sjefveterinær i KLF, men Ida Mathisen er nå tilbake fra permisjon.

Ida har jobbet i KLf siden juni 2010. Hun er utdannet veterinær i Edinburgh. Etter det jobbet hun noen år i Storbritannia som veterinær.

Før hun kom til KLF var Mathisen ansatt i Mattilsynet, både på distriktskontor og på Hovedkontoret i Oslo. I tilsynet jobbet hun både innenfor kjøttkontrollen og med tilpassing av EU regelverk.

I KLF er Idas viktigste oppgaver å:

  • representere KLF i de mange foraene som handler om mattrygghet og dyrehelse/velferd
  • bistå medlemsbedriftene med spørsmål om blant annet regelverk og tilsyn
  • holde seg oppdatert på nytt og gammelt regelverk
  • jobbe opp mot Mattilsynet

–  Jeg er veldig glad for å være tilbake på kontoret, sier Mathisen, som er full av energi og pågangsmot. I tiden fremover blir det spennende å innføre bransjeretningslinjen for Listeria. Jeg ser også at vi vil møte på utfordringer innen kjøttkontrollen, prøvetaking og hygieneregelverket.  

–  KLF benytter anledningen til å takke Morten Lindboe for vel gjennomført jobb det siste året. Ida er en person det er vanskelig å fylle skoene til, men Lindboe har klart det på en svært tilfredsstillende måte for medlemmene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm direktør i KLF. Vi ønsker Morten lykke til videre.

Siste saker