Ideer som gir miljøgevinst kan gi tilskudd

Har bedriften utviklet noe som kan gi miljøgevinster? EU-programmet Eco-Innovation gir tilskudd til kommersialisering av grønne løsninger på det europeiske markedet.

innovasjon_norge

Alle norske bedrifter som har utviklet et produkt som reduserer miljøbelastninger, kan søke om tilskudd fra Eco-Innovation. Løsningen kan i utgangspunktet være hva som helst, så lenge en kommersialisering vil kunne gi en miljømessig gunstig effekt.

Når kan du søke?
 Eco-Innovation lyser ut prosjekter en gang i året. Søknadsperioden i 2012 løper fra mai til september.

Les mer om Eco-Innovation og arrangementene på Innovasjon Norges nettsider

Siste saker