Idsøe og Prima kjøper vel 66 prosent av Toma Mat

A Idsøe-konsernet, som i fellesskap eies av Albert Idsøe og Anbjørn Øglend, har blitt enige med Strømme Gruppen AS om kjøp 2/3 av aksjene i Haugesund-bedriften Toma Mat AS De… Les mer

A Idsøe-konsernet, som i fellesskap eies av Albert Idsøe og Anbjørn Øglend, har blitt enige med Strømme Gruppen AS om kjøp 2/3 av aksjene i Haugesund-bedriften Toma Mat AS

De aktuelle bedriftene har samarbeidet tett helt siden 90-tallet og Toma har benyttet råvarer fra Prima i alle år. Partene karakteriserer avtalen som en videreføring av dette tette samarbeidet.

- Selskapene har blant annet samarbeidet nært med Prima Jæren`s utvikling av kvalitetskonsepter til dagligvaremarkedet, spesielt til Jacobs Utvalgte og Meny. Prima Jæren har også vært hovedleverandør til Toma Mat AS i lang tid, understreker Anbjørn Øglend.

Han presiserer at Rolf Magne Strømme i Toma fortsatt skal ha en sentral rolle både som daglig leder og eier i årene fremover.

Toma Mat AS ble etablert i 1962 og har en lang og tradisjonsrik historie innen produksjon av pålegg, bacon, pinnekjøtt, fenalår og andre kjøttprodukter. Selskapet har de siste årene vært gjennom store omstillingsprosesser og framstår i dag som spesialist på bacon og pålegg. Dette tror Rolf Magne Strømme har vært viktig med tanke på denne avtalen

- Denne spesialiseringen var nødvendig for oss, ikke minst med tanke på det krevende dagligvaremarkedet. Med en enda tettere integrering med Prima/Idsøe, vil vi stå bedre rustet til å tilfredsstille dette markedet. Dette vil i sin tur bidra til å sikre både inntjening og arbeidsplasser her i Haugesund, fastslår Rolf Magne Strømme.

Fabrikken i Haugesund vil derfor være hovedlokasjon for produksjon av pålegg og bacon i konsernet. Dette skjer i kombinasjon med større investeringer på andre produksjonslokasjoner.

Selskapene er i dag også partnere og eiere i Spesialgrossisten Matfylket Rogaland som er en spydspiss på satsningen knyttet til Lokal mat og Matfylket Rogaland som merkevare.

- Toma Mat AS har i en periode søkt etter en partner som kunne bidra til å styrke Toma’s posisjon ytterligere og sikre en langsiktighet i merkevaren Toma. Med den historien som partene har sammen, var A Idsøe og Prima et naturlig valg, uttaler Rolf Magne Strømme.

Konsernet vil ha en årlig omsetning på 400 millioner kroner og ha drøyt 100 ansatte. I neste utgave av papirutgaven av bladet Kjøttbransjen, vil vi bringe en utvidet sak om denne samarbeidsavtalen.

Siste saker