Ikke bare oppskrifter for egg og kjøtt hos MatPrat

Ikke bare oppskrifter for egg og kjøtt hos MatPrat – Selv om vi er finansiert av omsetningsavgift fra norske bønder som produserer egg og kjøtt, må vi ta innover oss… Les mer

Ikke bare oppskrifter for egg og kjøtt hos MatPrat

– Selv om vi er finansiert av omsetningsavgift fra norske bønder som produserer egg og kjøtt, må vi ta innover oss forbrukernes komplette behov. Derfor har vi en helhetlig tilnærming når vi snakker om mat, forteller direktør Dag Henning Reksnes.

– MatPrat må dekke alle forbrukerbehovene når det gjelder matkunnskap og -inspirasjon, sier Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat.

Har du lurt på hvorfor MatPrat, som jobber på vegne av deg som egg- og kjøttproduserende bonde, også har sjømat- og vegetar-oppskrifter, i tillegg til oppskrifter med egg og kjøtt?

Det er det et helt klart svar på:

– I MatPrat (Opplysningskontoret for egg og kjøtt) skal vi være «det du trenger å vite om mat og matproduksjon når du trenger det», og vi skal være ledende innen mat- og kunnskapsformidling i Norge. Da må vi dekke alle forbrukerbehovene når det gjelder matkunnskap og -inspirasjon, sier Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat.

Variert kosthold

Strategien om å være totalleverandør av informasjon om mat og matproduksjon legger føringer for alle MatPrats kanaler. Reksnes trekker frem ukesmenyene som et konkret eksempel:

– Ukesmenyene er et viktig virkemiddel i sosiale medier, og det trekker mange besøkende inn til matprat.no. For å være relevante må vi treffe på folks behov og forventning. Da må ukemenyene dekke et variert kosthold, og også inkludere fisk og vegetariske alternativer, forklarer han.

Et viktig prinsipp

– På samme måte som vi tilbyr informasjon og innsikt om matproduksjon relatert til bærekraft, ernæring og dyrevelferd, har vi oppskrifter og veiledning om hvordan bruke og tilberede alle relevante råvarer i et normalt kosthold. Dersom ikke vi kan tilby det norsk forbrukere ønsker, blir vi heller ikke troverdige og relevante på egg og kjøtt, påpeker han.

Det er over 20 år siden opplysningskontoret tok i bruk navnet MatPrat. Siden den gang har det skjedd store endringer hos forbrukerne og i kommunikasjonen. Blant annet er det sjelden reklamefilmer fra MatPrat på TV lenger.

– I dag kommuniserer vi i hovedsak i digitale kanaler og sosiale medier. Det er der vi når forbrukerne best, og får mest igjen for bondens penger, forklarer Reksnes.

Må bli valgt

Opplysningskontoret følger forbrukerholdninger og forbrukerbehov tett, og baserer aktivitetene og uttakene sine på forbrukerinnsikt. Fordi norske forbrukere er veldig interesserte i middagsplanlegging og vil bli inspirert, er det viktig for MatPrat å posisjonere seg i hverdagssituasjonen. Men her er stor konkurranse, og dagens forbruker har utallige kilder til matinformasjon og oppskrifter.

– Men hvorfor holder det ikke å snakke om kjøtt og egg?

– Den beste måten å fremsnakke kjøtt og egg på, er å snakke om det som det er: en naturlig del av et sunt, bærekraftig og normalt kosthold, sier Reksnes.

Det tror han den norske egg- og kjøttproduserende bonden tjener mest på.

– Da får vi norske forbrukere til å bruke kanalene våre mest mulig, og vi får også inspirert flest mulig med våre oppskrifter og informasjon om norsk egg og kjøtt, sier han.

– En helhetlig kostholdskommunikasjon er også nødvendig for å oppnå god folkehelse gjennom et balansert kosthold. Derfor ligger de offisielle kostrådene til grunn for all kommunikasjonen vår, avslutter MatPrat-direktøren.

Fakta om MatPrat

  • Drives av Opplysningskontoret for egg og kjøtt

  • Har over 50 millioner besøk i året på sin hovedkanal matprat.no

  • Fremmer norsk egg og kjøtt på vegne av den norske bonden, og er finansiert gjennom omsetningsavgiften

Siste saker