– Ikke dropp mineralgjødsel

– Å redusere bruken av mineralgjødsel for å spare kostnader kan være fristende for mange bønder, men totalt sett er det en dårlig løsning. Det mener lederen for plantekultur i… Les mer

– Å redusere bruken av mineralgjødsel for å spare kostnader kan være fristende for mange bønder, men totalt sett er det en dårlig løsning. Det mener lederen for plantekultur i Felleskjøpet Rogaland Agder, Jens Randby.

Gjødselsituasjonen på starten av dette året, må sies å vøre krevende for mange aktører i primærleddet. Landbruket må nå betale dyrt for gjødsel og årsaken til disse økte prisene er sammensatt ifølge, Randby.

Kina viktig aktør

– Stor internasjonal etterspørsel, økte produksjonskostnader og økte fraktrater, har drevet gjødselprisene til et historisk høyt nivå. For å forstå situasjonen må vi se til Kina. Kina har i løpet av de to siste årene etterspurt landbruksråvarer og hatt en formidabel import. En viktig årsak er behov for fôr til oppbygging av svinebesetningene etter den afrikanske svinepesten i 2018 og 2019. I første kvartal 2021 importerte Kina 40 millioner tonn landbruksråvarer, en økning på 58 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020. Normalt er Kina en stor aktør i eksportmarkedet av gjødsel, påpeker Randby.

Ammoniakkproduksjon viktig

Stor internasjonal etterspørsel etter soya, mais og hvete gir økning i produktprisene. Det bidrar dessuten til at store produsentland som USA og Brasil øker sine produksjonsarealer så mye som mulig. Arealutvidelser i internasjonal korn/soya-produksjon bidrar i sin tur til en tilsvarende økning i etterspørselen etter gjødsel.

Produksjon av ammoniakk er en viktig prosess i kjemisk framstilling av nitrogenholdig gjødsel. I dag produseres ammoniakk hovedsakelig fra nitrogen i atmosfæren, vanndamp og naturgass.

Underskudd på naturgass

– Underskudd og skyhøye priser på naturgass, kombinert med prisøkninger på innsatsfaktorer som fosfor og kalium, har bidratt til ekstreme økninger i produksjonskostnadene. Naturgassprisene i Europa har i perioder vært såpass høye at flere gjødselprodusenter har valgt å stenge ned deler av sin ammoniakkproduksjon, påpeker Jens Randby.

Han peker på at det som nå skjer er som en naturlov å regne. Det vil si at etter en periode med høye gjødselpriser, skal prisene på et eller annet tidspunkt flate ut og/eller falle.

– Markedsanalytikere på landbruksvarer verden over spør seg nå om når kurven på prisutviklingen vil flate ut eller peke motsatt vei? Mitt svar er at det ikke forventes store endringer i prisbildet de nærmeste månedene.

Forventet prisøkning

Til tross for stor usikkerhet i markedet og et stigende prisnivå, har planlegging for ny sesong pågått hele høsten 2021. En stor andel av gjødselinntaket i fjor høst var beregnet på salg våren 2022.

Allerede tidlig i september gikk Felleskjøpet ut i markedet med anbefaling om å kjøpe gjødsel høsten 2021, ettersom som man da forventet betydelige prisøkninger utover høsten.

– Med høstkampanjen ønsket vi å gi våre kunder mulighet til å kjøpe gjødsel til lavest mulig «høstpris». Responsen på kampanjen var større enn normalt. Vi solgte i løpet av høsten i fjor drøyt 10 000 tonn mer enn «et normalnivå». Vi unngikk hamstring, men vi ser at en stor andel kunder som normalt kjøper om våren har flytta innkjøpet et halvt år fram, fastslår Randby.

Utsolgt for enkeltprodukter

Ved inngangen til 2022 er Randby & Co. derfor utsolgte for enkelte produkter, først og fremst nitrater. Men i løpet av februar/mars vil hans organisasjon være leveringsdyktige på hele sortimentet.

– Som grossist, må FKRA foreta en avveining mellom å være leveringsdyktig, og samtidig unngå å sitte med for store beholdninger når prisene på et, eller annet tidspunkt skal ned. I vår planlegging for våren har FKRA valgt å prioritere å være leveringsdyktig på nitrater, dvs. både ren nitrogengjødsel og NPK-gjødsel med høgt nitrogennivå, avslutter sjefen for plantekultur Felleskjøpet Rogaland Agder.

Noen nyttige gjødslingsråd

Nitrater vil være de billigste gjødseltypene i markedet. Ukritisk bruk av de rimeligste gjødseltypene bør ikke strekkes for langt. Kravet om balansert gjødsling er viktig i alle vekster. Også på areal der det tilføres husdyrgjødsel, kan det oppstå mangelsituasjoner. Spesielt bør en være oppmerksom på at tilførselen av kalium blir ivaretatt. Fosfortilgangen er i flere områder, spesielt i Jæren-regionen, godt ivaretatt.

En kritisk vurdering – og differensiering av gjødselmengder på ulike skifter kan være ei oppside i et år med høge gjødselpriser. En kan gjerne se litt nærmere på det planlagte gjødslingsnivået på ulike engskifter på gården. Avlingspotensial – og utnyttelsen av tilført næring på en gammel ugrasfull eng er betydelig dårligere en på en toårs ugrasfri eng.

Som alltid – og kanskje enda mer i år, bør det være stor oppmerksomhet på å spre mineralgjødsla med presisjon. Her vil det både være snakk om å benytte rett spredeutstyr, og gjerne foreta mengdejusteringer innenfor de enkelte skifter.

Siste saker