– Ikke gjør dette mot barna, NRK

– Ikke gjør dette mot barna, NRK Martin Haaskjold Inderhaug, fagsjef bærekraft, Animalia – Illustrasjonsfoto I NRKs første episode av det populærvitenskapelige programmet rettet mot barn og unge – Ikke… Les mer

– Ikke gjør dette mot barna, NRK

Martin Haaskjold Inderhaug, fagsjef bærekraft, Animalia - Illustrasjonsfoto

I NRKs første episode av det populærvitenskapelige programmet rettet mot barn og unge – Ikke gjør dette mot klimaet hevdes det at storfe og sau vil føre til at det blir flere steinras i fremtiden. Det forklares ut ifra at når kyr og sauer slipper ut metan, blir det varmere på jorden, som fører til mer regn i Norge, noe som igjen fører til steinras. Programledertrioen iscenesetter et steinras mot en campingvogn for å illustrere dette, og oppfordrer barn og ungdom til å spise mindre kjøtt for å unngå slike naturkatastrofer i fremtiden.

De siste årene har det blitt publisert flere undersøkelser som viser at barn og unge er de av oss som bekymrer seg mest for klimaendringer. For enkelte er bekymringene så store at det har ført til klimaangst. Derfor er det flott at NRK velger å lage en programserie på ti episoder rettet mot denne målgruppen. For en generasjon som like gjerne velger TikTok og YouTube framfor statskanalen, så skjønner jeg at det er lurt å formidle kunnskap gjennom spektakulære stunts. Problemet er at programmet ikke blir mer enn et spektakulært stunt. NRK klarer ikke å få fram kompleksiteten og dilemmaene som er knyttet til matproduksjon og utslipp av klimagasser. I beste fall blir de unge seerne skremt. De blir i hvert fall ikke opplyst.

Norske barn lærer om fotosyntesen på skolen når de er rundt ti år. Da synes jeg NRK kan ta ungdommen såpass på alvor at de forklarer litt om mekanismene knyttet til matproduksjon. For eksempel: I motsetning til klimagassutslipp fra fossilt karbon som har vært lagret i jorden i millioner av år, og som slippes ut i atmosfæren, er matproduksjon del av et biologisk kretsløp som både tar opp og slipper ut klimagasser.

Med tanke på at prosentregning står i læreplanen for tredjeklassinger, så mener jeg også det er på sin plass å opplyse om at jordbruket i Norge står for ca. 8,8 prosent av klimagassutslippene og omtrent halvparten av dette, det vil si at ca. fire prosent stammer fra metanutslipp fra husdyr. Så kan jo barna selv bruke sin kritiske sans til å vurdere om det er disse fire prosentene som gjør at det vil rase mer stein langs norske fjellsider i framover.

Selv om framtiden nok er viktigst for barn og unge, så er det også mye historie på timeplanen i skolen. Derfor kunne jo Newton-redaksjonen kostet på seg et par setninger om at vi dag kun har cirka halvparten så mange storfe som vi hadde for 80 år siden og at metanutslippene er redusert med 18,5 prosent samtidig som den totale matproduksjonen omtrent har doblet seg. Det viser at det er fullt mulig å redusere klimagassutslippene fra landbruket uten å spise mindre rødt kjøtt.

Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av våre største utfordringer, og er noe jeg ønsker NRK skal lage flere programmer om, både for barn og voksne. Men da holder det ikke å sende noen kampesteiner ned en skråning, knuse en campingvogn og si at sånn går det om vi ikke spiser mindre rødt kjøtt. Når man skal snakke om store og viktige temaer så må man faktisk vise hvordan ting henger sammen.

Siste saker