Ikke MRSA hos norske griser i fjor

Ikke MRSA hos norske griser i fjor I 2020 undersøkte Veterinærinstituttet, på vegne av Mattilsynet, prøver fra totalt 641 besetninger av svin for MRSA. Ingen positive prøver ble funnet. Illustrasjonsfoto:… Les mer

Ikke MRSA hos norske griser i fjor

I 2020 undersøkte Veterinærinstituttet, på vegne av Mattilsynet, prøver fra totalt 641 besetninger av svin for MRSA. Ingen positive prøver ble funnet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Et sterkt og godt samarbeid mellom næring og myndigheter for å hindre at MRSA etableres i norske svinebesetninger, er mye av årsaken til dette.

MRSA er en type bakterier som er resistent mot vanlig antibiotika, og kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker. Et omfattende overvåkingsprogram for å identifisere MRSA-positive svinebesetninger ble innført i Norge fra 2014. Hensikten er å holde norsk svinehold fri for LA-MRSA, og unngå at den norske bestanden av svin blir et reservoar for smitte av MRSA til mennesker.

−Dette er en veldig god nyhet, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Selv om MRSA ikke smitter gjennom maten, og normalt ikke er et problem for grisene, er utfordringene likevel relatert til mattrygghet. MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker men, slike antibiotikaresistente bakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker med svekket helse, sier Bollestad.

Siste saker