Importavtale om storfekjøtt og kylling

Norge har sammen med EFTA forhandlet med sju sør-amerikanske land (Mercosur-landene), om blant annet økt import av kjøttvarer til Norge.

I avtalen som ble inngått 23.august åpnes det for 200 tonn fersk eller frossen kylling og 100 tonn bearbeidet kylling til Norge. I tillegg er dagens avtale på 500 tonn storfekjøtt fra Uruguay med redusert toll og «første mann til mølla»-fordeling, endret til å være en kvote for alle land i Mercosur.

Kvoten vil nå være tollfri, men rettighetene til importen vil bli auksjonert av Landbruks-direktoratet.
- Det er all grunn til å gi myndighetene honnør for løsningen de har fått i stand på kjøttsiden. KLF er opptatt av sikre og utvikle norsk produksjon og landbruk. I forhandlinger med Mercosur kunne det for gått alvorlig galt, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen adm. direktør i KLF.

- Nøkternt vurdert vil jeg si at fra et perspektiv der målet er å beskytte norsk landbruk, er resultatet oppsiktsvekkende godt; storfekjøttkvoten er gjenbruk av tidligere gitt kvote, men nå med mulighet for at totalprisen inn til Norge blir høyere. For kylling tilsvarer volumet en en konsesjonsbesetning, eller 2-3 måneders vekst i dagens norske marked.

Avtalen skal behandles i flere land før den trer i kraft. Det vil sannsynligvis skje enten 1.juli 2020 eller 1. januar. 2021.
- Det er flere skjær i sjøen. Flere land, blant annet Frankrike og Irland har sagt de ikke vil godkjenne avtalen, så vi får bare vente å se, sier Juul-Hansen.

Siste saker