Ingen felles satsing på Duroc

ScanPig AS og Nortura har i en periode drøftet muligheten for å åpne tilgang til svinerasen Duroc for produsentene som leverer til slakterier tilknyttet KLF. Det har ikke vært mulig å finne premisser for samarbeid og en økonomimodell som tilfredsstiller begge parter, og samtalen har dermed ikke ført fram.

- Det har vært gode møter, men vi greide ikke å finne en modell som begge parter var tilfredse med. Vi har dermed valgt å avslutte samtalene nå, men utelukker ikke at vi åpner døren for nye samtaler en gang i fremtiden, sier Hans Thorn Wittussen og Bjørn-Ole Juul-Hansen som er henholdsvis visekonsernsjef i Nortura og styreleder i ScanPig.

Dermed er det klart at Nortura, sammen med Topigs Norsvin, fortsatt vil satse på utvikling og avl av en norsk Duroc-rase. KLF og ScanPig vil på sin side satse på Hamphirerasen.

Tilgang på tredjerase er avgjørende for hybridavlsarbeidet i svinenæringen for å kunne få fullt utbytte av krysningseffektene. Nortura tilbyr Duroc til sine medlemmer, mens ScanPig - som er eid av KLF og KLF-slakterier - tilbyr Hampshire-rasen som tredjerase.

For ytterligere informasjon
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder i ScanPig AS
Mobil: 913 59 382 - bojh@kjottbransjen.no

Hans Thorn Wittusen, visekonsernsjef i Nortura SA
Mobil: 900 98 381- thorn.wittussen@nortura.no

Siste saker