Inngår 10 års samarbeidsavtale

En 10 års avtale med Fatland AS sikrer at Røros Slakteri AS kan ta i mot enda flere nye bønder, og fortsette veksten på slakting, lokal foredling og verdiskaping i… Les mer

En 10 års avtale med Fatland AS sikrer at Røros Slakteri AS kan ta i mot enda flere nye bønder, og fortsette veksten på slakting, lokal foredling og verdiskaping i årene fremover.

Med Røros Slakteri AS sine vekstplaner, vil omsetningen til sammen i avtaleperioden over 10 år utgjøre over 1 milliard NOK. Fatland AS er godt fornøyd med avtalen som sikrer dem enda større tilgang på Norske kjøttråvarer i et marked der forbrukerne er stadig mer opptatt av Norsk kvalitetsmat. Begge parter er også opptatt av å styrke lokalmatproduksjonen.

Fatland AS og Røros Slakteri AS har lange tradisjoner med å skape verdier sammen med Norske bønder og begge parter har ambisjoner at denne samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle begge selskaper.

Fatland AS er Norges største private kjøttbedrift. Konsernet har 600 ansatte og omsetter for over 4,5 milliarder NOK. Det familieeide konsernet har en 126 år lang historie i slakte- og kjøttbransjen og har i dag slakterier og videreforedlingsanlegg i Ølen, Sandnes, Oslo og Sandefjord. Fatland AS har 5000 bønder som leverer slakt og det utgjør nærmere 20% av det norske slaktevolumet.

Gjennom de siste årene er Fatland-konsernet den aktøren i kjøttbransjen med størst økonomisk vekst. Samarbeidsavtalen betyr at slakt fra bønder som leverer til Røros Slakteri AS får tilgang til Fatland-konsernets mange salgskanaler og omfattende salgsapparat. Fatland er allerede i dag storleverandør til butikkjedene Coop og Norgesgruppen, industribedrifter, slakterbutikker, restauranter og storkjøkken.

Røros Slakteri AS er et konsern med to datterselskaper som er Røroskjøtt AS og Grillhuset Røroskjøtt AS. Røros Slakteri AS har opplevd å få mange nye leverandører de siste 2 årene, og ønsker nå enda flere velkommen. Konsernet omsetter for over 100 millioner årlig med fokus på kvalitetskjøtt fra Rørostraktene og lokal verdiskaping.

Røros Slakteri AS har meget kort inntransport av slaktedyr i et område med store avstander, noe som er bra for dyrevelferden. Røros Slakteri AS ser et stort potensiale for videre vekst på både slakting og foredling, og planlegger en stor satsing med bygging av nytt slakteri og foredlingsanlegg for å kunne få plass til denne veksten.

Røros Slakteri AS og Fatland AS har også historisk hatt et slikt samarbeid tidligere som fungerte bra. Etter noen år der Røros Slakteri AS har samarbeidet med Nortura, ønsker Røros Slakteri AS seg nå tilbake til Fatland. Valget falt på Fatland AS fordi de tar helhetsansvar og har en lang horisont på mottakssiden som gir en sikkerhet i forhold til videre vekstmuligheter for Røros Slakteri AS og en trygghet for bøndene som leverer slakt til Røros Slakteri AS.

Avtalen trer i kraft 01.01.2019 og varer i 10 år.

Siste saker