Investerer i renere og mer effektiv produksjon

Siden slutten av fjoråret og fortsatt pågående, investerer kjøttvareprodusenten i Loen opp mot 100 millioner kroner for mer miljøtilpassa og effektiv produksjon. Nordfjord Kjøtt tar store steg mot det grønne… Les mer

Siden slutten av fjoråret og fortsatt pågående, investerer kjøttvareprodusenten i Loen opp mot 100 millioner kroner for mer miljøtilpassa og effektiv produksjon. Nordfjord Kjøtt tar store steg mot det grønne skiftet.

Nordfjord Kjøtt regner med å passere tre milliarder kroner i omsetning inneværende år. Alle fotos: Bengt Flaten / Fjordingen

– Eksempelvis har vi tidligere brukt store mengder vann for å tine frosne varer som vi henter tilbake for ferdigstilling av sluttprodukt. Nå har vi investert i tineskap og tinetrommel. I tillegg til å gi oss enda bedre kvalitet på råvarene, betyr det betydelig redusert vannmengde i tineprosessen, og dermed mindre volum gjennom renseanlegg, forteller daglig leder Geir Egil Roksvåg og salgssjef Trond Leirgulen.

Tineskap og tinetrommel

Tinetrommelen gjør dessuten at en kan salte og krydre i trommelen, som del av tineprosessen. Dermed er også arbeidsoperasjoner spart.

Roksvåg påpeker at virksomheten har arbeidet lenge med å tilpasse seg strengere krav til utslipp.
– Vi har tatt store investeringer og strategien vår om grønnere produksjon fortsetter. Ikke minst i form av hva vi pakker produktene våre inn i og hvordan, sier Roksvåg.

Salgssjef ved Nordfjord Kjøtt, Trond Leirgulen med ferdig pakkede karbonader. Karbonadeposer blir nå klippet fra filmrull på produksjonslinja, mens Nordfjord Kjøtt tidligere kjøpte inn poser fra leverandør.

Ny kokelinje

Salgssjef Trond Leirgulen viser flere eksempler på nyinvesteringer, noen av dem så «ferske» at monteringsarbeidet knapt er avsluttet.

– På ferdigmatlinja har vi for eksempel helt ny kokelinje, der koking, pakking og nedkjøling skjer i samme linje, og med dobbel kapasitet av det vi hadde. Her snakker vi alt fra grøt til lapskaus og ulike gryteretter. Som del av produksjonslinja har vi investert i posefyllingsutstyr der ferdige retter blir lagt i pose som blir produsert av filmrull vi setter inn i anlegget. Dette er raskere og mer miljøvennlig enn tidligere da vi kjøpte ferdige poser.

– Samme teknologi benytter vi til for karbonader og kjøttkaker, der vi og har gått over til mer miljøvennlige poser. Hamburgere pakker vi nå i 100 prosent resirkulerbart materiale, og generelt jobber vi kontinuerlig med å redusere emballasjemengde og øke andelen resirkulerbar emballasje, forteller Leirgulen.

Operatør Josef Smykala kontrollerer produksjonen av kjøttdeig, der Nordfjord Kjøtt har gått over til tynnere plastfilm.

2,5 tonn i timen

Montering av ei heilt ny produksjonslinje for hamburger er og i sluttfasen. Kapasiteten er 2500 kg hamburgere i timen.

– Vi tenker og at vi vil oppnå grønnere og mer effektiv produksjon ved lengre produksjonsintervaller på ulike produkter. Ved færre skifte mellom produkter på samme linje, får vi også færre stopp for rengjøring, og dermed mindre bruk av kjemikalier som går i renseanlegget, sier Leirgulen.

Nedlegging av slakteriet i vinter bidro også positivt i forhold til mengden utslipp. NK har dessuten inngått intensjonsavtale med Vest Biogass i Hornindal om leveranse av avfall til biogassproduksjon.

Mål om 3 milliarder i 2024

Foreløpige regnskapstall viser at Nordfjord Kjøtt økte omsetningen si fra vel 2,5 milliarder kroner i 2022 til nær 2,8 milliarder kroner i 2023. Driftsresultatet for 2023 ble 115,8 millioner kroner, opp fra 108,1 millioner kroner året før. Resultat før skatt ser ut til å bli 29,5 millioner kroner for fjoråret, mot 36 millioner kroner. i 2022.

– Resultatet speiler solid vekst og betydelige investeringer i ny teknologi. Vi er fornøyd med utviklingen, sier daglig leder Geir Egil Roksvåg. Prognosene for inneværende år tilsier at Nordfjord Kjøtt vil passere tre milliarder kroner i omsetning.

Oddgeir Loen t.v. frå Øvreberg og Jon Øvergaard frå Mpack jobber for fullt med installering av ny hamburgerlinje til 15 millioner kroner. Nyinvesteringen skal øke kapasiteten og gi Nordfjord Kjøtt mer miljøvennlig produksjon av hamburger.

Siste saker