Invitasjon til skolemesterskap i pølse

I samarbeid med NHO Mat og Drikke inviterer Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, videregående skoler med mat-/ kjøttfag til skolemesterskap i pølse i forbindelse med NM i kjøttprodukter 2016.

Skolens pølse deltar gratis i konkurransen, og vil bli bedømt på lik linje med de andre 450 produktene vi forventer innsendt. Dommerne er fagfolk med lang erfaring fra kjøttfaget. De gir tilbakemelding til skolen på råvarebruk, utseende, lukt, smak og konsistens. 

Her kan du se hvordan dommerskjemaene som benyttes i konkurransen ser ut.

NM i Kjøttprodukter så dagens lys tidlig på åttitallet og siden den gang har de aller fleste norske kjøttbedrifter deltatt i konkurransen. Årsakene er mange. For det første er arrangementet en enkel og rimelig arena for testing av egne produkter og tilbakemeldingene fra dommerpanelene gir en viktig pekepinn på hvordan oppskriftene kan justeres. Sist, men ikke minst, lokker omtale, heder og ære til de beste produktene.

- Dette er en utmerket måte å koble sammen skolene med arbeidslivet, og KLF skal ha all ære for initiativet. Elevene kan arbeide med produktutvikling, produksjon, sensorikk og kvalitet, og får resultatet bedømt av de fremste smaksdommerne i kjøtt- og fjørfebransjen, sier Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke.

Hver skole gis mulighet til å sende inn ett pølseprodukt. Det kan være alt fra grillpølse, middagspølse, wienerpølse, eller spesialpølse/ snadderpølse ost, røkt, urøkt, hot. Skolen melder produktet på i snadderpølse åpen klasse, og merker av for Skolemesterskap i pølser ved påmelding. Bedømming, eventuell omdømming og foto krever at skolen sender inn rundt 3 kilo pølse.

Påmelding av produktet må skje innen 18. mars. Innsending skjer i forkant av bedømmingen på Etterstad VGS, 14.- 15. april. Vinneren presenteres for bransjen 3. mai i Oslo på eget kåringsarrangement, og i dagene etter i aviser og bransjeblader.

Les mer på kjottprodukter.no og se egen Facebook-side for NM i Kjøttprodukter.

samarbeidspartnere-2016

Siste saker