Jens Eide med tro på framtiden

Jens Eide med tro på framtiden Temmelig nøyaktig 80 år etter at Jens Eide etablerte slakteri i Lillesand, har sønnen med samme navn nå fått på plass et topp moderne… Les mer

Jens Eide med tro på framtiden

Temmelig nøyaktig 80 år etter at Jens Eide etablerte slakteri i Lillesand, har sønnen med samme navn nå fått på plass et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav som stilles til et tidsmessig kjøttforedlingsanlegg. Og ikke minst: absolutt hele verdikjeden er samlet i dette anlegget.

Av Per A. Sleipnes

Marie Røisland og hennes kollegaer i pølsemakeriet produserer årlig 200 tonn pølser.

Sammen mer et tredvetalls andre aktører i kjøttbransjen, fikk vi nylig anledning til å se anlegget og ikke minst høre hva tenkingen rundt den aller siste utbyggingen går ut på. Ca. 50 millioner kroner har Jens Eide & Co. investert i de 3000 nye kvadratmeterne og det er i første rekke skjæredelen som nå har fått en solid ansiktsløfting. Ja, med den nye skjærehallen er Lillesand-bedriften virkelig blitt en aktør å regne med nettopp på skjæring av alle firbeinte dyreslag.

– Konkurrerer på kvalitet

– Til tross for at vi har blitt større på slakting og fått bedre fasiliteter både innenfor skjæring og produksjon, er vi en relativ liten aktør i nasjonal sammenheng. Vi kan derfor ikke konkurrere på volum med de store, men derimot på kvalitet, service og ikke minst på skreddersøm.

– Vår måte å drive virksomhet på er krevende rent logistisk, men ettersom vi har hele verdikjeden fra slakting til butikk, har vi et fortrinn. Det handler om å bruke de interne ressursene på en god og fornuftig måte. Og ikke minst: være mest mulig synlig i alle markedene vi er inne i, forklarer Jens Eide.

En rekke bransjefolk besøkte nylig Jens Eide AS i Lillesand.

Etablert i 1946

Det var altså i 1946 at kjøttbedriften ble etablert. Da var Jens Eides far 22 år og det startet med slakting på gårder i Lillesand-regionen for så å ta tilbake slaktet til Lillesand med tanke på foredling. I 2002 startet byggingen av dagens anlegg noen kilometer utenfor Lillesand sentrum. Innflytting her skjer så to år senere og fra 2012 var pølsemakeri og det meste knyttet til foredling på plass i det nye anlegget.

– Min målsetting har hele tiden vært å komme oppover i verdikjedene og det synes jeg vi har klart med det anlegget vi nå driver virksomhet i. Jeg tror det bare er Ole Ringdal som har samlet alt av aktivitet i et anlegg og det gir oss klare fortrinn på en rekke områder, fastslår Eide.

Røros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt en barriere (20.05.23 - Kjøttbransjen)

Årets Sørlandsbedrift 2022

Bedriften leverer i dag til samtlige av landets dagligvarekjeder. I fjor ble Lillesand-bedriften kåret til Årets Sørlandsbedrift, en status Eide selvsagt er svært stolt av. Slakteriet er i dag det eneste i Agder og Telemark og med ny skjærehall, tre nye kjølerom og ny butikk, har Jens Eide fått det slik han ønsker. Og et annet poeng: bedriften har i dag 90 prosent av det økologiske markedet for gris her i landet.

Men det er selvsagt også bekymringer og disse knytter seg i første rekke til kostnader – ikke minst de galopperende strømkostnadene. For en bedrift som har brukt rundt 50 millioner kroner på å satse videre, kommer naturlig nok de ekstreme strømkostnadene svært ubeleilig. Det setter sitt preg på resultatet.

8,5 millioner til strøm

– I fjor hadde vi strømkostnader på 8,5 millioner kroner. Det var sju millioner kroner mer enn året før. Det er klart at en slik voldsom økning svir og særlig for en virksomhet som har strukket strikken langt når det kommer til investeringer. Vi signerte forresten ny leasingavtale for en flunkende ny dyrebil til 3,6 millioner kroner. Bedriften kunne med andre ord kjøpt to slike biler og betalt kostnadene for disse for den sum vi årlig betaler i strøm. Bittert, men sant, konstaterer Jens Eide.

Samarbeider tett med bønder

Et viktig satsingsområde for bedriften, er tett samarbeid med bønder som driver en eller annen form for gårdsbutikk/gårdsproduksjon. Rundt 200 slike bønder leverer slaktedyr til Eide for så å få produsert/skåret med basis i dette slaktet.

– Det har blitt stadig flere bønder som ser nytten av dette og vi stiller selvsagt opp. Logistikken knyttet til denne virksomheten er selvsagt krevende, men vi har valgt å gi produsenter dette tilbudet. Ja, vi er vel alene om dette i vår region. Ved å være på tilbudssiden her, knytter vi enda sterkere bånd med våre viktige leverandører. Det er selvsagt viktig for en virksomhet som vår, konkluderer Jens Eide.

Jannicke og Daniel Eide er nå sentrale i virksomheten.

Stor arbeidsinnsats

Han poengterer at bedrifter er bygd opp stein for stein gjennom mange år og det er faktisk nå nøyaktig 50 år siden han selv skrev arbeidskontrakt. I løpet av disse årene har han ikke tatt ut utbytte og heller ikke vært sykemeldt. Derimot er alt av overskudd ført tilbake til bedriften i form av modernisering, og utvikling av maskiner og utstyr.

– Det har vært en dyd av nødvendighet og i dag kanskje viktigere enn noensinne med det kostnadsbildet vi har akkurat nå. Så vil jeg gjerne berømme våre ansatte som stiller opp for bedriften i tykt og tynt. Arbeidsinnsatsen fra disse kan ikke understrekes sterkt nok.

– Takket vært disse dyktige menneskene klarer vi å slakte 2500 storfe og rundt 10 000 gris hvert år. Denne råvaren fordeler seg på ca. 2500 ulike varelinjer. Selvsagt i meste laget, men det beskriver vel på en god måte den allsidigheten vi har ute i markedet.

Populær butikk

Sentralt plassert ved inngangspartiet til anlegget, har Lillesand-bedriften fått på plass en butikk der folk flest kan handle inn kjøtt- og kjøttvarer. Den har på rekordtid blitt svært populær. Det er datteren Jannicke som har hovedansvaret for butikken og det er også hun som har designet og tenkt ut butikkløsningen. En omsetning på rundt 6 millioner kroner er målsettingen for butikken på 30 kvadratmeter.

Siste saker