Jobber smartere, ble mer effektive

Jobber smartere, ble mer effektive OSLO/KIEL Hvordan jobbe smartere og øke effektiviteten i bedriften, og hva er resepten på mer involvering og lavere sykefravær blant de ansatte? – Vi har… Les mer

Jobber smartere, ble mer effektive

OSLO/KIEL Hvordan jobbe smartere og øke effektiviteten i bedriften, og hva er resepten på mer involvering og lavere sykefravær blant de ansatte?

– Vi har redusert svinnet med hele 50 prosent i løpet av det siste året, sier Sigurd Mølstre.

Disse viktige spørsmålene fikk kvalitetsleder Sigurd Mølstre fra Toma Mat i Haugesund anledning til å svare på i forbindelse med Kielkonferansen. Haugesund-bedriften har nemlig lykkes med en forbedringsprosess som i stor utstrekning tar utgangspunkt i bedriftens ansatte og hva de opplever i sin arbeidshverdag.

50 prosent svinnreduksjon

– Vi har faktisk klart å redusere svinnet med hele 50 prosent i løpet av det siste året. Også sykefraværet har blitt kraftig redusert hos oss og i dag snakker vi en fraværsprosent på 2,6 som er lavt i kjøttbransjesammenheng. Det handler i første rekke om å gjøre ting enkelt og gi de ansatte rom og tillit. Det har i sin tur bidratt til det jeg vil kalle en markant forskjell i trivselen hos våre dyktige ansatte, sa Sigurd Mølstre.

Dedikerte ledere

Han berømmer ledelsen med Rolf Magne Strømme i spissen og mener dedikasjon til disse problemstillingen er helt nødvendig for å lykkes. Det er jo ikke noe hokuspokus det vi driver med. Vi snakker om kjent metodikk i forbindelse med det for mange velkjente LEAN-systemet. Det vi har gjort er å tenke i det jeg velger å kalle trekanter der den ene handler om trivsel, lønnsomhet og kompetanse. Den andre trekanten har vi snudd opp ned og dermed har vi på sett og vis også snudd hierarkiet i bedriften, sier Mølstre.

70 millioner kroner

Toma Mat har i dag 19 ansatte og 200 varelinjer. Omsetningen i fjor havnet på rundt 70 millioner kroner. For noen år siden hadde bedriften hele 46 personer på lønningslisten og tallet på varelinjer var mer enn tredobbelt så høyt. – Vi var nødt til å forholde oss til virkeligheten da situasjonen krevde det og vi har kommet styrket ut av den prosess vi har vært gjennom, fastslo kvalitetslederen hos Tomas Mat.

Sats på miljøtilpasset emballasje

OSLO/KIEL– Gjennomtenkt emballasje gir produktet salgsfortrinn og blir mere attraktivt for forbruker. I fremtiden velges miljøtilpasset emballasje, fremfor fancy utseende.

Salgsdirektør Jan Brunborg (i midten) sammen med Harald Furuseth til høyre.

Det var budskapet til salgsdir. Jan Brunborg i BEWI Tommen Gram. Han pekte på viktigheten av å kartlegge hvor bedriften står i forhold til dagens og framtidens krav. Hvilken miljøog bærekraftsprofil skal bedriften ha og i hvilke tidsperspektiv bedriften bør tenke.

– Ikke gå på akkord

– Mitt råd til dere er å gå i dialog med kundene, imøtekom ønsker og profil hvis mulig. Dessuten utfordre de leverandørene dere benytter eller finn nye. Ikke gå på akkord med kvalitet eller holdbarhet. Målsettingen må hele tiden være forbedring, sa Brunborg.

Resirkulerte materialer

Han understrekte at som produsent og forhandler av emballasje, har Bewi et særlig ansvar for å bidra til å finne løsninger på samfunnets plastutfordringer og legge til rette for en bærekraftig utvikling.

– Vår kompetanse på emballasje, miljø og våre kunders behov, skal bidra til at de positive egenskapene til emballasjen utnyttes der de skal og bidra til å minimere bruk av unødvendig plast. Vi skal ha et sterkt fokus på å øke bruken av resirkulerte materialer og utvikle ombruksløsninger for våre kunder, fastslo Bewi-direktøren.

Brunborg var klar på at selskapet skal bidra til EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning innen 2025.

Siste saker