Jordbruksavtalen 2020 er klar

– KLF er glad for at avtalepartene i et år der vanlige jordbruksforhandlinger var umulig, kom fram til en forenklet jordbruksavtale på viktige området.

- Det er svært viktig at en så samfunnskritisk verdikjede som mat, får økonomiske rammer til å komme helskinnet gjennom disse utfordrende tidene vi er inne i nå, sier adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Han er også spesielt glad for at Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, på pressekonferansen trakk fram de spesielle utfordringene aktørene i HORECA-markedet har, og at disse hjelpes gjennom krisa.

- Og Bartnes sin sterke oppfordring til dagligvarekjede om å bidra til at ekstrakostnader i forbindelse med Korona både hos industri og bonde, kommer ut i markedet, var et viktig budskap til rett tid, sier Juul-Hansen.

- Vi har en felles målsetning at Norge skal ha en godt fungerende verdikjede for mat også når Korona-situasjonen er over.

Han legger til at Bartnes sitt utspill passer også bra i forhold til at COOP har respondert på KLFs henvendelse om utsatt prisjustering med at de vil utvise fleksibilitet med de leverandører som tar kontakt.

- Utfordrende å utsette frist for prisendringer (bladet.kjottbransjen.no – 30.04.2020)

Stikkord fra årets jordbruksoppgjør av betydning for KLFs medlemsbedrifter:

  • Målpris for gris: økes med 1,46 kr/kg til 32,43
  • Frakttilskudd slakt økes med 12 mill. kr - fordeles på dyreslag mv seinere
  • Kraftfôrprisen – skal ikke påvirkes av jordbruksoppgjøret – kornprisøkningen nedskrives. Det innebærer at økte kraftfôrkostnader på grunn av valuta og økte importpriser hensyntas. (Prisøkning på havre er 13 øre/kg og bygg 10 øre/kg.)
  • Klimatiltak – i liten grad forslås tiltak som involverer vår industri

Siste saker