Jordbruksverket i Sverige med ny rapport

Jordbruksverket i Sverige kom i dag med en ny rapport om konkurransen i verdikjeden for kjøtt: ”Från gård til köttdisk – konkurrensen på den svenska köttmarknaden”.

Rapporten viser at det er tøft for svenske kjøttprodusenter i konkurranse i EU. 

Fokuset i rapporten settes på tre ledd i verdikjeden i perioden 1990-2008: primærproduksjon, slakting- og skjæringsbedrifter og forhandlere.

Rapporten konkluderer med at det er sterk konkurranse, blant annet som følge av import, både for primærprodusentene og detaljhandelen. Samtidig vises det til at tilsvarende sterk konkurransen ikke er synlig på slakteri- og foredlingsnivå. Beregninger viser snarere et økende gap mellom salgsprisen og marginale kostnader (hovedsakelig biff), noe som granskerne mener kan skyldes redusert konkurranse, men også kostbare omstruktureringer av kjøttbransjen. Den svenske kjøttbransjen er nå svært konsentrert.
I rapporten pekes det også på at prisforhandlinger mellom produsenter og slakterier har blitt stadig mer vanlig, og at de svenske bøndene har en god forhandlingsposisjon ettersom tilgangen av svensk kjøtt er lavere enn etterspørselen.

- Et problem med slike rapporter er at det blir hengende i lufta at foredlingsindustrien er de som stikker av med marginen. Men alle som bryr seg om å se på regnskapstallene til kjøttbedrifter, om det så er i Sverige eller Norge, vet at en ser fint lite igjen på bunnlinjen av denne marginveksten. Det er vel ingen kjøttindustri i noen av de nordiske landene som har vært gjennom så mye omstilling, nedskjæring og omstrukturering som svenskene de siste 10 årene. Og fortsatt sliter bransjen der med å stå noenlunde oppreist, er Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF sin kommentar til rapporten.

- Nå må vi bare håpe og tro at Matmaktutvalget til Einar Steensnæs klarer å se forbi symptomene og heller finne årsakene, sier Juul-Hansen.

Les rapporten: 

Siste saker