Kampen om landets eggleverandører hardner til

Kampen om landets eggleverandører hardner til Når Nortura nå skal overta REMA 1000 som eggkunde på bekostning av Den Stolte Hane (DSH), er det en form for takk for sist… Les mer

Kampen om landets eggleverandører hardner til

Når Nortura nå skal overta REMA 1000 som eggkunde på bekostning av Den Stolte Hane (DSH), er det en form for takk for sist etter at Coop nylig valgte å forlate Nortura til fordel for DSH.

Per A. Sleipnes

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norturas egg-avtale med REMA 1000, tilsvarer produksjonen fra til sammen 100 produsenter. Men sjefen i DSH, som altså mister leveransene til REMA, ønsker ikke å spekulere i om Nortura har dumpet prisene for å få REMA med på laget.

Har forpliktelser

– Det vil jeg ikke mene noe om og dette må avtalepartene svare på, sier Fredrik Strømmen.

– Betyr det som nå skjer at eggene fra DSH-produsentene som tidligere gikk til REMA, nå i sin helhet går til Coop?

– DSH har avtale med nærmere 80 produsenter som leverer til vårt pakkeri på Ski. DSH har forpliktelser overfor disse produsentene og når det er Coop alene som velger å kjøpe fra DSH er det helt naturlig at vårt volum går til Coop sine butikker i tiden fremover.

– Er det da slik at dere ikke lenger har behov for egg fra Nortura-produsenter?

– Volumet til Coop er ca. 20 prosent høyere enn det volum vi historisk har levert til REMA. Vi trenger fortsatt å få til overganger fra Nortura til DSH og ønsker alle produsenten som ønsker det, hjertelig velkommen over til oss.

– Når eksakt blir REMA borte som kunde hos dere?

– Dette er ennå ikke avklart. Det er viktig å finne en overgang som ikke slår uheldig ut for hverken produsenter, varemottakere eller kunde.

Slag i trynet

Den Stolte Hane som ny hovedleverandør på egg til Coop, var et tøft slag i trynet for Nortura på nyåret. Den nye avtalen med REMA, er derfor en stor oppreisning for samvirkebedriften.

– Vi har etter grundige vurderinger kommet fram til at Prior er det beste valget for oss framover. Avtalen sikrer leveranser av egg fra norske bønder, av god kvalitet til lave priser. I tillegg har Nortura og REMA felles ambisjoner om å videreutvikle dyrevelferden i årene som kommer, sier kategoridirektør Ole Førre Skogstø i REMA 1000 i en pressemelding fra Nortura.

REMA har siden 2012 kun solgt egg fra frittgående høner og leveransene fra Nortura vil kun være frittgående.

Stolt og lettet

– Jeg er på vegne av Nortura både glad og stolt over å ha fått avtale som hovedleverandør til REMA. Dette har vi fått til etter et godt lagspill i hele organisasjonen fra medlem til salg. Avtalen er svært viktig for Nortura og våre eggprodusenter. Vi har eggprodusenter over hele landet. For å kunne opp-rettholde en industristruktur og logistikk som gjør det mulig å ivareta en slik geografisk spredning er vi avhengig av en høy markedsandel i sluttmarkedet, sier Harald Bjerknes, konserndirektør for salg, kategori og marked i Nortura.

Stort egg-overskudd

Norturas siste prognoser viser et egg-overskudd på 2500 tonn i 2019.

Tilførslene forventes å øke med fem prosent sammenliknet med 2018, noe som skyldes nyetableringer, mens engrossalget bare forventes å øke 0,7 prosent i takt med befolkningsveksten.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1000 tonn egg i 2019, noe som vil bidra til å redusere overskuddet.

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetableringer i eggsektoren. Ytterligere nyetablering vil redusere lønnsomheten til produsentene i lang tid, sier Ole N. Skulberg i Nortura Totalmarked.

Siste saker